ZİKİRMATİKLE ZİKİR YAPMAK BİD'AT Mİ?

ZİKİRMATİKLE ZİKİR YAPMAK BİD'AT Mİ?

ZİKİRMATİKLE ZİKİR YAPMAK BİD'AT Mİ?

Soru: Hocam zikirmatikle zikir yapmak bidatmi? Parmakla yapmak mı doğru olan. Sayıyla tesbih çekmek bidatmi?

Cevap: İster parmakla, ister tesbih ile, ister zikirmatikle Allah'ı zikretmek caizdir. Bid'at değildir.

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) kadınlara şöyle demiştir:
“Tesbîh’i (Subhânallâh sözünü), tehlîli (lâ ilâhe illallâh sözünü) ve takdîsi (Subhâne’l-Meliki’l-Kuddûs veya Subbûhun Kuddûsun Rabu’l-Melâiketi ve’r-Rûh sözünü) bırakmayın. (Bunları) parmaklarla sayın (ta ki parmaklardan çıkan günahlar ondan dökülsün.) Zira parmaklar (diğer azalar gibi yaptığı hayır ve şer işlerden) sorulacak, konuşturulacaklardır (ya sahiplerinin lehine ya da aleyhine şahitlikte bulunacaklardır)…” (Tirmizî, Ebu Dâvud)
 
Abdullah b. Amr (radiyallahu anhumâ) şöyle demiştir: “Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’i tesbîhi (Subhânallah sözünü) sağ eliyle sayarken gördüm.” (Ebu Dâvud, Tirmizî, Nesâî)
 
Yine Müminlerin annesi Safiyye (radiyallahu anhâ) şöyle demiştir: “Elimde kendisiyle tesbih ettiğim 4000 tane hurma çekirdeği olduğu bir sırada Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) yanıma geldi. Dedim ki: “Bunlarla tesbih ettim.”
Bunun üzerine Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun bu yaptığına itiraz etmeksizin bundan daha kolay ve faziletli olanını öğretmiştir. Bunu Tirmizî rivayet etmiştir. Hâkim sahih demiş ve Zehebî de O’na bu hükmünde muvafakat etmiştir. Suyûtî ve Şevkânî (rahimehumallah) da hadisin sahih olduğuna kail olmuşlardır.