AİŞE ANNEMİZE KÖTÜ KONUŞAN BİR Şİİ'NİN ARKASINDA NAMAZ KILINIR MI?

AİŞE ANNEMİZE KÖTÜ KONUŞAN BİR Şİİ'NİN ARKASINDA NAMAZ KILINIR MI?

AİŞE ANNEMİZE KÖTÜ KONUŞAN BİR Şİİ'NİN ARKASINDA NAMAZ KILINIR MI?

Soru: Hocam, aynı işyerinde çalıştığım Şii olan bir arkadaşım var. Namazları beraber kılıyoruz. Bazen ben imamlık yapıyorum bazen de o imam oluyor. Beni huzursuz eden konu hazreti Aişe annemiz hakkında kötü konuşuyor. Ben de namazlarım sakata gitmesin diye korktuğum için size danışmak istedim. Bu arkadaşın arkasında kıldığım namazlar kabul olur mu?

Cevap: Hangi mezhepten olursa olsun mü'minlerin annesi hakkında kötü konuşan kişi, Kur'ân'a inanmıyor demektir.

Bizzat Allah Teala'nın, Kur'an'da 15 ayetle temize çıkardığı Aişe anamıza hakaretler edip iftiraya ortak olan bu Şii'nin ardında (bu görüşünü bildikten sonra) kıldığınız namazlar geçersizdir, iade edin.

Zira, Kur'an'daki tek bir ayeti inkar edenin hükmü küfürdür ki, kafirlerin kıldıkları namazlar kabul olmaz.

Öldüklerinde, cenaze namazları kılınmaz...

"Peygamber, mü’minlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de mü’minlerin analarıdır..." buyuran ve Efendimiz (aleyhisselâtü vesselâm)'ın bütün eşlerini bizim annemiz kılan Allah'ın Kitâbına bu kin neden? (Ahzâb 6)

Hazreti Aişe (radiyallahü anha) annemizin temizliği hakkında inen Nur Suresinin 11-26. ayetlerinin meali aşağıdadır:

Bakalım Allah mı doğru söylüyor, yoksa bu ümmet düşmanları mı?

11- "O ağır iftirayı ortaya atanlar, sizden bir gruptur. Bu olayı kendiniz için kötü bir şey sanmayınız. Tersine o sizin için iyidir. O grubun içinde bulunan herkes payına düşen günahın cezasını görecektir. Suçun büyük bölümünü omuzlarında taşıyan o grubun elebaşısı ise büyük bir azaba çarpılacaktır.

12- O iftirayı işittiğinizde erkek-kadın bütün mü'minlerin, kendileri hakkında hüsnü-zan besleyerek, özlerine leke kondurmaya yanaşmayarak, "Bu apaçık bir iftiradır" demeleri gerekmez miydi?

13- Bu konuda dört şahit göstermeleri gerekmez miydi? Madem ki, bu şahitleri gösteremediler, o halde onlar Allah katında yalancıların ta kendileridirler.

14- Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın size yönelik lütfu ve merhameti olmasaydı, yoğun dedikodu yaptığınız bu iftiradan dolayı büyük bir azaba çarpılırdınız.

15- Hani bu iftirayı dilden dile yayıyordunuz. Hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığınız bu söylentiyi rastgele ağızlarınızda geveliyordunuz. Yaptığınız kötülüğü önemsiz sanıyordunuz. Oysa o, Allah katında ağır bir suçtu.

16- Onu işittiğiniz zaman "Bu konuda konuşmak bize yakışmaz. Haşa Allah'a! Bu ağır bir iftiradır" demeniz gerekmez miydi?

17- Allah size öğüt veriyor ki, eğer mü'min iseniz böyle bir hataya bir daha asla düşmeyesiniz.

18- Allah, aynı zamanda, size ayetlerini ayrıntılı biçimde açıklıyor. Allah her şeyi bilir ve her yaptığını yerinde yapar.

19- Mü'minler arasında ahlâksızlığın ve edepsizliğin yayılmasını isteyenleri gerek dünyada ve gerekse ahirette acıklı bir azap beklemektedir. Allah bilir, oysa siz bilmezsiniz.

20- Eğer Allah'ın size yönelik lütfu ve merhameti olmasaydı, eğer o son derece esirgeyen ve acıyan olmasaydı, acaba haliniz ne olurdu?

21- Ey mü'minler, sakın şeytanın izinden gitmeyiniz. Kim şeytanın izinden giderse bilsin ki, o edepsizliği, ahlâksızlığı ve çirkin davranışları emreder. Eğer Allah'ın size yönelik lütfu ve merhameti olmasaydı hiçbiriniz asla kötülüklerden arınamazdı. Ama Allah dilediği kimseleri kötülüklerden arındırır. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir.

22- Aranızdaki erdemli ve varlıklı kimseler yakınlarına, yoksullara ve Allah yolunda yurtlarından göçedenlere yardım etmeyeceklerine yemin etmesinler. Allah sizi affetsin istemez misiniz? Allah affedicidir, merhametlidir.

23- Zinadan haberi bulunmayan iffetli mümin kadınlara, zina isnad edenler, dünyada ve ahirette lanete uğramışlardır. Onlara büyük bir azap vardır."

24- O gün dilleri, elleri ve ayakları işledikleri kötülük konusunda aleyhlerinde şahitlik edecektir.

25- O gün Allah onlara hakettikleri cezayı tam olarak verecek ve onlar Allah'ın, apaçık "gerçek" olduğunu anlayacaklardır.

26- Kötü kadınlar, kötü erkeklere ve kötü erkekler, kötü kadınlara yakıştıkları gibi, temiz kadınlar, temiz erkeklere ve temiz erkekler, temiz kadınlara yakışırlar. Temizler, kötülerin kendilerine yönelik dedikodularından uzaktırlar. Bunları, Allah'ın bağışlayıcılığı ve onurlu rızık beklemektedir." (Nur 11-26)"

Bu ayetleri inkar edip iftiraya katılan Şiiler hakkında, İmam Ebu Hanife'nin tesbiti ise şudur: "Hz.

Aişe, Hz. Hatice'den sonra kadınların en faziletlisi, mü'minlerin annesi, zinadan uzak, Râfizîlerin(Şia) iftira ve iddialarından beridir. Kim ona zina isnadında bulunursa, kendisi zina mahsûlüdür." (İmam-ı Azam Ebu Hanife - Vasiyet)