ALLAH ÖZENEREK YARATMIŞ SÖZÜ SAKINCALI MIDIR?

ALLAH ÖZENEREK YARATMIŞ SÖZÜ SAKINCALI MIDIR?

ALLAH ÖZENEREK YARATMIŞ SÖZÜ SAKINCALI MIDIR?

Soru: Allah seni özenerek yaratmış oğlum gibi sözler söylemek günah mıdır hocam?

Cevap: Özenerek yapmak, üzerinde daha dikkatli ve daha titiz bir çalışma yapmış olmak anlamına gelir ki, bu Allah için söylenebilecek bir cümle olamaz.

Allah'ımız, bazı şeyleri çok özenerek, bazılarını da özensiz olarak yaratmaz. Plan yapmaktan ve tasarlamaktan da münezzehtir O...
 
O, bir şeyi yaratacağı zaman sadece "OL" der ve olur.
 
"Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri, o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir." (Yasin 82)