ALLAH'IN VARLIĞINI BİLİMSEL VE AKLİ DELİLLERLE İSBAT ETMEK İMANI ZEDELER Mİ?

ALLAH'IN VARLIĞINI BİLİMSEL VE AKLİ DELİLLERLE İSBAT ETMEK İMANI ZEDELER Mİ?

ALLAH'IN VARLIĞINI BİLİMSEL VE AKLİ DELİLLERLE İSBAT ETMEK İMANI ZEDELER Mİ?

Soru: Selâmun aleyküm. Hocam, Allah Teala'nın varlığını, birliğini veya İslam'ın hak olduğunu akli istidlallerle, bilimsel verilerle ve oraya dayanan mantıkî açıklamalarla ispatlamak "iman" mefhumunu yok eder mi yoksa imanı kuvvetlendirmek, yâkîni arttırmak için mi kelam ve akaid âlimlerimiz böyle yapmış?

Cevap: Ve aleyküm selam

Tam aksine, bu tür akli ve bilimsel deliller imanımızın nurunun artmasına vesile olacağından sebep, özellikle akaid uleması tarafından dile getirilmişlerdir.
 
Alimlerin, bu konuya Kur'an'dan verdikleri delil şu ayeti kerimedir:
 
“Bir vakit de İbrahim: 'Ya Rabbî, ölüleri nasıl dirilteceğini bana gösterir misin?' demişti. Allah: 'Ne o, yoksa buna inanmadın mı?' dedi. İbrâhim şöyle cevap verdi: 'Elbette inandım, lâkin sırf kalbim tatmin olsun diye bunu istedim.' Allah ona: 'Dört kuş tut, onları kendine alıştır. Sonra kesip her dağın başına onlardan birer parça koy. Sonra da onları çağır! Koşa koşa sana geleceklerdir. İyi bil ki Allah azizdir, hakîmdir / üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.'” (Bakara 260)
 
Biz Müslümanlar, elbette işittiklerimize iman etmişizdir. Lakin herkesçe malumdur ki, işitmek asla görmek gibi olamaz.
 
Resulullah buyurdu (aleyhisselatü vesselam):
 
Duymak, görmek gibi değildir. Nitekim Allah, Musa’ya kavminin buzağıya taptıklarını bildirdiği zaman elindeki Levhaları atmamıştı, fakat onların yaptıklarını bizzat gördüğünde Levhaları atıvermişti ve onlar kırılmıştı.” (İbni Hanbel, 1/271)