ÇOK YALAN SÖYLEME ALIŞKANLIĞI OLAN ARKADAŞIMA NASİHAT EDİN

ÇOK YALAN SÖYLEME ALIŞKANLIĞI OLAN ARKADAŞIMA NASİHAT EDİN

ÇOK YALAN SÖYLEME ALIŞKANLIĞI OLAN ARKADAŞIMA NASİHAT EDİN

Soru: Hocam, çok sevdiğim bi arkadaşım var yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez ama bir kötü ahlakı varki beni çıldırtıyor. Çok yalan söylüyor ve artık yalanları doğrularından fazla olmaya başladı. Bana bir nasihat edin arkadaşımı kurtarmaya çalışıyım.

Cevap: Yalancılık, münafıkların en önemli alışkanlığıdır. Yalanla iman bir arada bulunmaz.

1. Rivayete göre, Ebu’d-Derda ile Resulullah (a.s.m) arasında şöyle bir konuşma geçer:

- Ebu’d-Derda: Yâ Resulallah! Mümin hırsızlık yapar mı?

- Resulullah (a.s.m): Evet bazen olabilir.

- Ebu’d-Derda: Peki, mümin zina edebilir mi?

- Resulullah (a.s.m): Ebu’d-Derda hoşlanmazsa da "Evet!”

- Ebu’d-Derda: Peki, mümin yalan söyler mi?

- Resulullah (a.s.m): Yalanı ancak iman etmeyen kimse uydurur.” (Kenzu’l-Ummal, h. No: 8994)

2. Rivayet edildiğine göre birisi Hz. Peygamber (s.a.s)'e gelir ve: "Ben, sana iman etmek isteyen birisiyim. Fakat içki içmeyi, zina etmeyi, hırsızlık yapmayı ve yalan söylemeyi de severim. İnsanlar senin bütün bunları haram kıldığını söylüyorlar. Ben ise, bunların hepsini bırakmaya takat getiremem. Eğer sen bunlardan sadece birisinden vazgeçmemi kâfi görürsen, sana iman ederim" der. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.s): "Yalanı bırak" buyurur. O da bunu kabul eder ve müslüman olur. Hz. Peygamber (s.a.s)'in yanından ayrılınca, birileri ona içki sunarlar. O, (kendi kendine) "Eğer içersem, peygamber de bana içip içmediğimi sorar ve ben de yalan söylersem, verdiğim sözde durmamış olurum. Yok eğer doğru söylersem, o zaman da bana hadd (içki cezası) uygular" diye düşündü ve içki içmedi. Sonra ona birileri zina teklifinde bulundular, Aynı düşünce hatırına gelince, ona da yanaşmadı, Hırsızlık meselesinde de böyle oldu. Bunun üzerine bu şahıs, Hz. Peygamber (s.a.s)'e gelerek "Yaptığın, ne kadar güzel! Sen beni yalandan men edince, bütün kötülük kapılarını bana kapatmış oldun" dedi ve her şeyden tevbe etti.

3. "Cenâb-ı Hakk'ın Kur'an'da İblis’ten naklettiği; "O, ‘senin izzetine andederim ki, içlerinden ihlâsa erdirilmiş mü'min kulların müstesna, onların hepsini muhakkak azdıracağım." (Sâd 82-83) ifadesi hakkında şu söylenmiştir: "İblis böyle bir istisna yapmıştır. Çünkü eğer o bu İstisnayı yapmamış olsaydı, bütün insanları yoldan çıkarma iddiasında yalancı olmuş olurdu. Böylece o yalandan kaçınarak bu istisnayı yapmıştır. Binâenaleyh yalan, İblis’in bile kaçındığı bir şey olduğuna göre, Müslümanın ondan kaçınması haydi haydi şart olur." (Fahreddini Razi, Tefsir, Tevbe 119) İlgili Sohbetim: