'DİNLER İKİYE AYRILIR' SÖZÜNÜ NEYE DAYANARAK SÖYLEDİNİZ?

'DİNLER İKİYE AYRILIR' SÖZÜNÜ NEYE DAYANARAK SÖYLEDİNİZ?
'DİNLER İKİYE AYRILIR' SÖZÜNÜ NEYE DAYANARAK SÖYLEDİNİZ?
 
Soru: Hocam bir fetvanızda dinler ikiye ayrılır dediniz. Biz sadece Allah'ın gönderdiği dinlerin olduğunu biliyoruz. İnsanların yaptıklarına din denilmez ki, deliliniz nedir?
 
Cevap: Allah'ın gönderdiği dinlerin (şeriatlerin) yanında bir de insanların uydurduğu dinler vardır.
 
Bu sözüme Kur'an'dan iki delil getirmekle yetineyim:
 
1) "Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf’a böyle bir plan öğrettik. Yoksa kralın dinine göre kardeşini alıkoyamazdı..." (Yusuf 76)
 
Ayette geçen bölümde Allah, "fî dînil meliki" - "Melikin dininde" tabirini kullanıyor. Mısır halkının ilahı Amon denilen sahte bir ilahtır. Allah Teala da, insanlara puta tapmalarını emretmeyeceği için, bu dini eski Mısır'ın insanları uydurmuştur.
 
2) Konu hakkındaki diğer delilimiz ise Kafirun suresi son ayetidir:
 
كُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾
 
“Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.” (Kafirûn 6)