'DİNLERİNİ PARÇA PARÇA EDENLER' AYETİ MEZHEPLERLE Mİ ALAKALI?

'DİNLERİNİ PARÇA PARÇA EDENLER' AYETİ MEZHEPLERLE Mİ ALAKALI?

'DİNLERİNİ PARÇA PARÇA EDENLER' AYETİ MEZHEPLERLE Mİ ALAKALI?

Soru: Muhterem Hocam selamün aleyküm. Mezheplerin şirk olduğunu iddia eden Mealci bir arkadaş En'am 159. ayeti delil gösterip ‘hepiniz kafirsiniz’ dedi. Bu ayet müslümanlar hakkında mı inmiştir? Peygamberin mezhebi neydi diyor bir de bana? İyi çalışmalar

Cevap: Ve aleyküm selam

Malesef tefsirsiz meal okumaları kişileri böyle ılımlı DAEŞ’çi bir tekfir makinesi haline dönüştürebiliyor.

Mezhebe uymayı inkar edenlerin ilk adımı, bugün 4 hak mezhepten birine uyan bir buçuk milyar Müslümanı kafir ilan etmektir ki, bu arkadaşta böyle yapmış.

Bu şahıs, bir sonraki adımda ise, alimlere tâbi olmadığı için cevap veremediği sorular fazlalaştıkça, içinde büyüyecek olan boşluğu dolduramayıp Deist olacaktır.

Kafir olarak tanımladığı milyar Müslüman, Allah ve Resulüne itaat etmeye devam edecek, ama o, ‘Allah var, başka her şey yalan’ diyecek ve mürted oalcaktır. Allah Teala hidayet nasib etsin...  

‘Peygamberin mezhebi neydi’ sorusu ise, bu kişinin cehalet seviyesini açık eden bir sorudur.
Bu, ‘Genelkurmay başkanının bölüğü hangisidir’ diye sormaya benzer.
 
Hava, kara, deniz ve piyade kuvvetlerinin hepsi Genelkurmay’a bağlıdır.
 
Bunun gibi; Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine tâbi olmuş olan Müslümanların tamamı da Muhammed aleyhisselam'a bağlıdırlar.
 
Soruya gelince; Önce bahsi geçen ayete bakalım:
 
“(Resulüm!) Dinlerini parça parça edip guruplara ayıranlarla artık senin hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah’a kalmıştır. Sonra Allah, onlara yapmakta oldukları şeyleri haber verecektir.” (En'am 159)
 
Şimdi birkaç tefsire bakalım:
 
* - İbni Abbas, Mücâhid ve Katâde'den nakledilen bir rivayete göre "dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar"dan maksat Yahudiler ve Hıristiyanlardır. İslam dini gelmeden önce bunlar kendi aralarında Hz. Muhammed’in peygamber olarak geleceği konusunda ihtilafa düşmüşlerdi. Ayette onların bu tutumu haber verilmiştir. (Taberi, Fahreddini Razi ilgili ayetin tefsiri)
 
Yine İbn Abbas'a isnad edilen başka bir görüşe göre bunlar müşriklerdir. Zira İslâm'dan önceki Araplar çok çeşitli inanç gruplarına ayrılmışlardı. (Fahreddini Razi, ilgili ayetin tefsiri)
 
- Diğer bir kısım alimlere göre, ayette söz konusu edilenler bu ümmetten olup hak yoldan sapmış, İslam dinine şüphe sokacak şekilde ayetlerin müteşabih kısmını ele alarak yanlış yorumlarla dine zarar veren bid'at ehlidir. (Taberi)
 
- Dolayısıyla, Kur’an’ın hakikatlerini İslam ümmetine anlatan dört mezhep alimlerinin farklı yorumları asla bu ayetin muhatabı değildir. Sahabe döneminden beri ayetler konusunda farklı yorumların söz konusu olduğu bilinmektedir. Eğer bu ayetin manasını tahrip edicilere teşmil etmezsek, sahabeler dahi olumsuz yorumun muhatabı olur ki, bu tamamen bir safsatadır.
 
* Alıntı Başlangıcı: Sorularla İslamiyet