DİZİLERDE ROL İCABI SÖYLENEN KÜFÜR SÖZLER KİŞİYİ KAFİR EDER Mİ?

DİZİLERDE ROL İCABI SÖYLENEN KÜFÜR SÖZLER KİŞİYİ KAFİR EDER Mİ?

DİZİLERDE ROL İCABI SÖYLENEN KÜFÜR SÖZLER, KİŞİYİ KAFİR EDER Mİ?

Soru: Selamun aleykum. Kişi, oynadığı dizide, rol icabı küfür lafzı söylese ve kâfirlerin dinlerine mahsus elbiseleri giyse kâfir olur mu?

Cevap: Ve aleyküm selam

Film ve dizilerde oynanan rollerde, rol icabı dahi olsa kıyılan nikah geçerli olur.
Sözle yapılan boşama (eğer evlilerse) gerçek olur.
 
Giyilen elbiselerde küfür işaretleri varsa (Hristiyan haçı gibi), bunu takınan kişi küfre girer.
 
Bunlar, dinde şakası da ciddisi gibi olan işlerdendir. İlgili deliller aşağıdadır:
 
"De ki: 'Size (yaptıkları) işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? (Bunlar) güzel iş (sanat) yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir." (Kehf 103-104)
 
Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Üç şey vardır ki onların ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir: Nikâh, talâk, ric'at. (dinden dönme)" (Ebu Dâvud, Talâk 9, 2194; Tirmizî, Talâk, Bab 9, Hadis no: 1184; İbn Mâce, Mukaddime 7, Talak, 13; Kutub-i sitte, Talak, Bab 7, Hadis no:8 / 4087)
 
"Bir kavme benzeyen, onlardandır."
(Ebu Davud, libas 4 - 4031; Ahmed b. Hanbel; Müsned, 2/50-92, 7/142)
 
"Bizden başkasına benzemeye özenen bizden değildir" (Tirmizî, İsti'zân, 7)
 
Abdullah bin Amr bin As (radiyallahü anh) der ki:
 
“Rasulullah (aleyhisselatü vesselam) benim üzerimde usfur bitkisi ile sarıya boyanmış iki elbise gördü ve:
‘Bu küffâr elbiselerindendir. Bunu giyme’ buyurdu." (Müslim, Libas, 27)
 
Bir müslüman “zünnar“ takınıp da Dar’ul harb’e ticaret için girse kafir olur. Çünkü o küfür libasını (elbisesini) onu yapmaya mecbur kılacak bir zaruretsiz giymiştir.
Bunun hiçbir fayda temin etmeyeceği malumdur.
 
“Multeka” da şöyle varid olmuştur:
Zünnarı taktığı, Hrıstiyanlara mahsus olan elbiseyi giydiği, mecusilerin serpuşunu giydiği zaman, bunları şaka yaparak giysin, ciddi olarak giysin kafir olur.
 
”Zahiriyye”de deniliyor ki; kim ki Mecusi serpuşunu başına koyarsa ve kendisine söylense de, "kalbin doğru ve temiz olması gerekir (sen kıyafete bakma)" derse o kimse kafir olur. Çünkü o kimse şeriatın açık, seçik hükmünü ibtal etmiştir." (İmam-ı azam fıkh-ı ekber şerhi -şerh eden Allame Aliyyul Kâri ; ”Kâfirlere Benzemek“ başlığı sayfa 477-478)