FARZ NAMAZLARDAN SONRA AYETEL KÜRSİ OKUMAK BİDAT MİDİR?

FARZ NAMAZLARDAN SONRA AYETEL KÜRSİ OKUMAK BİDAT MİDİR?

FARZ NAMAZLARDAN SONRA AYET-EL KÜRSİ OKUMAK BİD'AT MİDİR?

Soru: Selamu aleykum hocam. Hanefi mezhebine göre farz namazından sonra Ayet el kürsü okumak bid'at midir?
Hanefi mezhebi sitesinde öyle yazıyor. Eğer öyle ise bize delili verebilir misiniz? Allah razı olsun
 
Cevap: Ve aleyküm selam
 
Farz namazlardan sonra Ayet-el Kürsi okumak bid'at değil, tam aksine fazilettir.
 
Ebû Umâme (radiyallahu anh)'dan: Allah Rasulu (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu:
 
"Kim, her farz namazın ardından Ayete'l-kursî'yi okursa, cennete girmesine ancak ölüm mâni olur (yani öldükten sonra hemen cennete girer)." (Nesai, Süneni- Kubra, 9928; Beyhaki, Şu’abu'l-İman, 2385; Heysemi, Mecme’uz zevaid, 10/102; Taberani, el-Kebir,7532; elEvsat, 8068; Ali el-Muttaki, Kenzu’l-Ummal, 1/562, 569)
 
Hasan bin Ali (radiyallahu anh)'dan: Allah Rasulu (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu:
 
"Kim farz namazdan sonra Ayete'l Kursî'yi okursa, öbür namaza kadar o, Allah'ın zimmeti ve himayesinde olur." (Taberânî, Mu'cemu'l-Kebîr; Beyhaki, Heysemi)
 
Taberani, bu anlama gelecek bir hadis rivayet etmiştir. Hafız Heysemî rivayetlerden birinin senedinin sağlam olduğunu belirtmiştir. (Mecmauz-Zevaid, h. no: 16922)