HASBİYALLAHÜ MÜ HASBÜNALLAHÜ MÜ DENİLMELİDİR?

HASBİYALLAHÜ MÜ HASBÜNALLAHÜ MÜ DENİLMELİDİR?

HASBİYALLAHÜ MÜ, HASBÜNALLAHÜ MÜ DENİLMELİDİR?

Soru: Hocam, hasbinallahi mi hasbunallahi mi denilmelidir?

Cevap: Hasbiyallahü tekil, hasbünallâhü çoğul söylenerek dua etmektir.

"Hasbiyallâhu, lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm."
 
Ayetin meali: “Resulüm! Eğer -büyük bir şefkat ve samimiyetle kendilerine ders vermek istediğin- adamlar, yine de aldırmaz, senden yüz çevirirlerse, de ki: Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur. Ben yalnız O’na dayanırım.
Çünkü O, büyük Arş’ın, muazzam hükümranlığın sahibidir.” (Tevbe 129)
 
Bu da çoğul olarak kullanıldığı ayettir:
 
"...ve kâlû hasbunallâhu ve ni’mel vekîl"
 
"Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, “İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun” dediklerinde, bu söz onların imanını arttırdı ve “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!” dediler." (Âl-i İmran 173)