HAZRETİ MUHAMMED'İN VÜCUDUNDA NEFS VAR MIYDI?

HAZRETİ MUHAMMED'İN VÜCUDUNDA NEFS VAR MIYDI?
HAZRETİ MUHAMMED'İN VÜCUDUNDA NEFS VAR MIYDI?

Soru: Selaymün aleyküm kerem hocam. Hz. Muhammed (s.a.s) efendimizin vücudunda nefs varmıydı hocam?

Cevap: Ve aleyküm selam

Evet, Efendimiz aleyhisselam da nefs sahibi idi.
Yeme-içme, uyuma ve cinsellik isteği hep nefsten gelir.

Yalnız Muhammed aleyhisselam'ın nefsi bizzat Allah Teala tarafından terbiye edildiğinden, kötülük ilka edemezdi.

Peygamber Efendimiz (aleyhisselatü vesselam) şöyle buyurdu

: “Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi güzel yaptı.” (Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, I, 12)

"Sen, elbette yüce bir ahlâk üzeresin." (Kalem 4)