Kalemim

Kalemim

KALEMİM

Derin hislerimin tercümanıdır,
Yerden göğe kadar uzar kalemim.
 
Ehli cehaletin baş düşmanıdır,
Okumayan göze kızar kalemim.
 
Her noktası ilmin köşküne döner,
Harflerin üstünde taşkına döner,
 
Hünerini gören şaşkına döner;
Su üstüne yazı yazar kalemim.
 
Meth-ü senâ eder, helal ekene,
Şer olan ne varsa, gider dikine.
 
Balta gibi vurur küfrün köküne;
Münkirin işini bozar kalemim.
 
Sanma ki yazanı, yazar eliyle,
Dilsiz dile gelir ilham yeliyle.
 
Aşkın yaladığı mürekkebiyle,
Gönülden gönüle sızar kalemim…
 
“…Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı,
Allah’ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan
kaçınmasın, (her şeyi olduğu gibi dosdoğru)
yazsın…” (Bakara 282)