KÖPEKLERİMİ SATARSAM, PARASI HARAM OLUR MU?

KÖPEKLERİMİ SATARSAM, PARASI HARAM OLUR MU?

KÖPEKLERİMİ SATARSAM, PARASI HARAM OLUR MU?

Soru: Esselamün Aleyküm Hocam. Biz köpek besliyoruz bahçemizde bunlar cins köpekler satmaya kalksak parası haram mı? Öyle duymuştuk ama köpeği satmak harammış parasını almak harammış varmı aslı acaba?

Cevap: Ve aleykum selam

Köpek alım-satımını yasaklayan bazı hadisler bulunmaktadır. (Buhari, Sahih, Buyu’, 113; Müslim, Sahih, Müsakat, 39 (1567)

Bu hadislerden yola çıkan Şâfiî ve Hanbelî müçtehitleri, köpek satışını caiz görmememişlerdir.

Malikî mezhebine mensup müçtehitler ise, Sünen-i Nesâî’de geçen bir hadise dayanarak (Nesai, Sünen, Buyu’, 91) sadece av köpekleri ile bekçi köpeklerinin satılmasının caiz olduğunu söylemektedir.

“Satımı caiz görülen bu köpek grubu içine günümüzde suçluların takibi, uyuşturucu maddelerinin tespiti vb. maksatlar için kullanılan, iz süren köpekler de girer.” (Hüsameddin Affâne, Fıkhî ve Ahlâkî Yönleriyle İslam’da Ticaret, Terc. s. 168)

Hanefi mezhebi ise köpeğin, kendisinden faydalanılabilen bir mal olduğunu, köpek satışını yasaklayan hadisin İslam’ın ilk devirlerine ait bulunduğunu, fakat bunun daha sonra kaldırıldığını söyleyerek, her cins köpeğin satışını caiz görmektedir. (Kâsânî, el-Bedâiu’s-Sanâi’, 5, 143)

Hatta Hanefî mezhebinde köpek alınıp satıldığı gibi, kiraya da verilir; şayet öldürülürse ödenir... Derisinden seccade bile yapılabilir. (İbn Abidîn / Reddü’l-Muhtar ale’d-Dürri’l-Muhtar)