MEZHEPLERE ATILAN DONUK BİR GERÇEKÇİLİK İFTİRASI HAKKINDA NE DERSİNİZ?

MEZHEPLERE ATILAN DONUK BİR GERÇEKÇİLİK İFTİRASI HAKKINDA NE DERSİNİZ?

MEZHEPLERE ATILAN DONUK BİR GERÇEKÇİLİK İFTİRASI HAKKINDA NE DERSİNİZ?

Soru: Selâmun aleyküm. Hocam, günümüzdeki fıkıh mütehassısları tamamen evvelki ulemadan naklen mi fetva veriyorlar yoksa tıp gibi veyahut bilimsel gelişmelerle daha da ortaya çıkan meselelerde bu bilimsel gelişmelerden de istifade ediyorlar mı? Donuk bir gerçekçilik iddiası ehli sünnete atılan bir iftira mıdır?

Cevap: Ve aleyküm selam

Kur'an, Sünnet ve İcma'ya bağlı kalındığı sürece yeni ortaya çıkan fıkhi meselelerde Kıyas ile yeni hükümler de ortaya konulur ve tıbbi ve bilimsel bulgulardan da istifade edilebilir.
 
Bilindiği üzere dinimizde Kıyas, şer'î delillerin dördüncüsüdür.
 
Alimlerin, hakkında Nass olmayan bir mesele için Nass olan başka bir meselenin hükmünden yardım aldıkları Kıyas denilen bu kapı, donuk bir gerçekçilik iftirasının en büyük çürütücüsü olarak 14 asırdır elimizde mevcut bulunmaktadır.