MESCİDİ AKSA TABİRİ NEREDEN GELİYOR?

MESCİDİ AKSA TABİRİ NEREDEN GELİYOR?

MESCİDİ AKSA TABİRİ NEREDEN GELİYOR?

Soru: Selamün aleyküm hocam televizyonlarda gördüğümüz mescidi aksa diye gösterilen altın kubbeli yer yani kubbetüs sahra nedir ve kim tarafından hangi amaçla yaptırılmıştır. İlk kıblemiz olan Hz.Süleymanın yaptığı yerin adı Mescidi Aksa mı yoksa mescidi aksa, mescitlerin bulunduğu bölgeyi mi ifade ediyor? Son bir sorum da Mescidi aksa ismi Kuran'da mı geçiyor yoksa sonradan mı böyle adlandırılmış. Bazı yerlerde Beytul makdis olduğu geçiyor?

Cevap: Ve aleyküm selam
 
1. Mescidi Aksa denilen yer, tek bir mescidi ifade etmiyor. Resimlerde görülen, iki mescidi de içine alan 144 dönümlük alanın tamamı mescidi Aksa'dır.
 
2. Mescidi Aksa ismi Kur'an'dan alınan bir tabirdir. Peygamberimiz aleyhisselam, sahabesi ve tüm ümmet bu ayetten sebep en kıymetli üçüncü mescide bu adı vermiştir.
 
"Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir." (İsrâ 1)