MUHAMMED PEYGAMBERDEN ÖNCE GELMİŞ OLAN PEYGAMBERLERİN DİNLERİ NEYDİ?

MUHAMMED PEYGAMBERDEN ÖNCE GELMİŞ OLAN PEYGAMBERLERİN DİNLERİ NEYDİ?

MUHAMMED PEYGAMBERDEN ÖNCE GELMİŞ OLAN PEYGAMBERLERİN DİNLERİ NEYDİ?

Soru: Es Salamu Aleykum Ve Rahmetullah.
Muhammed Peygamber(SAV)den önce gelmiş peygamberlerin dinleri ne idi? Şimdiden Allah razı olsun
 
Cevap: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatüh
 
Adem Nebi'den Muhammed aleyhisselam'a gelinceye kadar vazife yapmış olan tüm Peygamberlerin dini 'İslam' idi.
Hepsinin ağzındaki tek ilahın adı da 'Allah' idi.
 
Bu görevlendirilmiş olan Peygamberlerin tamamı, kavimlerini çok tanrıcılığı terk edip yerlerin ve göklerin tek sahibi olan Allah'a kulluk etmeye çağırmışlardır.
İnsalık tarihi boyunca dinin adı İslam olsa da, şeriatların adı her zaman o devrin Peygamberinin adına nisbet edilmiştir. İbrahimîlik, Musevîlik, İsevîlik ve Muhammedîlik gibi.
 
İslamiyette, inanç esasları asla değişmez, ilk insanda ne ise, dünyanın son gününde de o esaslara iman etmemiz farz olacaktır. İmanın altı şartı bu esasların özeti mahiyetindedir.
 
İnanç esasları asla değişmese de, ameli meselelerde Allah her zaman o kavmin durumuna göre amelleri emretmiş, bazı Peygamberine haram kıldığını bazı Peygamberine helal kılmıştır.
 
Mesela, Allah Teala Musa aleyhiselam'a ve kavmi olan Yahudilere deve etini haram kılmışken, İsa aleyhisselam'a ve Muhammed aleyhisselam'a aynı deveyi helal kılmıştır.
 
Bir başka örnekte, Musevilik ve İsevilik şeriatlarında namazlarda rüku ve secde yok iken, Muhammed aleyhisselamın şeriatında namazlarda rüku ve secde yapmak bize mahsus olmak üzere farz kılınmıştır.
 
İşte buna, Allah'ın, o Peygamberin kavmine göre şeriat kuralları koyması denir...