MUHAMMED'İN PEYGAMBER OLDUĞUNA DAİR KANITINIZ VAR MI? (YAHUDİ SORUSU)

MUHAMMED'İN PEYGAMBER OLDUĞUNA DAİR KANITINIZ VAR MI? (YAHUDİ SORUSU)

MUHAMMED'İN PEYGAMBER OLDUĞUNA DAİR KANITINIZ VAR MI? (YAHUDİ SORUSU)

Soru: Biz ve sizler, Musa’nın Peygamber olduğuna inanıyoruz. Peki sizin Muhammed’in Peygamber olduğuna dair kanıtınız nedir?

Cevap: Peygamber olup olmadığını anlamanın yolu çok basittir.

Okuma yazma bilmeyen bir adam bulun. Kur'an gibi çağlara hitab eden, kapsamlı bir kitap yazsın.

Ve daha önemlisi, bu yazdığı kitabı kelimesi kelimesine ezberlemiş olsun.
Kendisine, bu kitabın herhangi bir sayfasından bir cümleyi okumaya başladığınızda, cümlenin kalan yarısını hiç teklemeden ve şaşırmadan aynı şekilde ezberden okusun!
 
Elbette ki okuma yazma bilmeyen bir insanın hafızasını bu kadar derinlemesine kullanabilmesi mümkün değildir.
 
Sadece verdiğim bu örnek bile, Muhammed aleyhisselam'ın son Peygamber olduğuna ve en büyük mucizesinin de,
Allah'ın kelimeleri olan Kur'an olduğuna bir delil olarak yeterlidir.  
 
"(Resûlüm!) Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Doğrusu o vahyolunanı kalbine yerleştirmek ve onu sana okutturmak Bize düşer." (Kıyâmet 16-17)  
 
"De ki: Kim Cibrîl'e düşmansa iyi bilsin ki o, Allah'ın izniyle evvelce inen kitapların doğruluğunu bildiren, inananlara doğru yolu gösteren ve bir müjdeci olan Kur'ân'ı, senin kalbine indirmiştir." (Bakara 97)
 
İlgili video: