MUHARREM AYINDA AŞURE DAĞITMAK DİNİMİZDE VAR MIDIR?

MUHARREM AYINDA AŞURE DAĞITMAK DİNİMİZDE VAR MIDIR?

MUHARREM AYINDA AŞURE DAĞITMAK DİNİMİZDE VAR MIDIR?

Soru: Hocam Muharrem ayında aşure yapıp dağıtma dinimizde varmı?

Cevap: Ne Resulullah aleyhisselatü vesselam dan, ne de sahabe talebelerinden (radiyallahü anhüm) Muharrem ayında Aşure dağıtmak gibi bir amel varid olmamıştır.

Bu aşureyi, o günlerde ibadet niyetiyle yapıp dağıtmak bid'at olur.
 
Muharrem ayının 10 günü içinde olmamak kaydıyla, her türlü tatlı yapılıp komşulara ve akrabaya dağıtılabilir, bu ikram olur ve her ikram kişiye sevap kazandırır.
Sevap, ahiretin para birimidir...