MUTA NİKAHININ HARAM OLDUĞUNA DAİR BİR HADİS VAR MIDIR?

MUTA NİKAHININ HARAM OLDUĞUNA DAİR BİR HADİS VAR MIDIR?

MUT'A NİKAHININ HARAM OLDUĞUNA DAİR BİR HADİS VAR MIDIR?

Soru: Esselamu eleykum Hocam. Bana muta nikahına haram olduğu hadisleri kaynağı ile gönderirmisiniz?

Cevap: Ve aleyküm selam

İslam'ın ilk yıllarında zarurete binaen Muta nikahı helal idi.
 
Daha sonra, Mekke'nin fethiyle birlikte, kıyamete kadar Allah'ın bu süreli nikahı haram kıldığı bizzat Peygamberimiz (aleyhisselatü vesselam) tarafından bildirilmiştir.
 
Konu hakkındaki en sahih hadis şudur:
 
"Ey insanlar, ben size kadınlarla mut'a yapmanız konusunda izin vermiştim. Şüphesiz Allah, onu kıyamet gününe kadar haram kılmıştır. Kimin yanında (mut'a nikahı ile tuttuğu) kadın varsa, onu serbest bıraksın. Onlara verdiklerinizden hiçbir şey geri almayınız" (Müslim, Nikâh, 19, 22, 24; İbn Mâce, Nikâh, 44; Dârimî, Nikâh, 16; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 406)
 
Buharî ve Müslim’in Hz. Ali (radiyallahü anh)’den yaptığı rivayete göre ise;
 
“Peygamberimiz (aleyhisselatü vesselam), Hayber'de ehli eşeklerin etini ve mut’â nikahını yasakladı.” (Neylu’l-Evtar, 6/546)