Peygamberimiz, Kur’an’ı Açıklamak Zorundadır!

Peygamberimiz, Kur’an’ı Açıklamak Zorundadır!

Peygamberimiz, Kur’an’ı Açıklamak Zorundadır!

Mealist: Sünnet Kur’an’ı açıklar ve detaylandırır diyorsunuz. Bu sözünüz, Kur'an apaçık bir kitaptır ayetine ters değil mi?

Hoca: Kur’an, indiği Peygambere apaçık bir kitaptır. Bizler, bu Kitâbı tam olarak anlayabilmek için, bu Kitâb'ın Peygamberine müracaat etmek zorundayız! (Övgüler ve selam Allah'ın Peygamberine olsun)

Aksi takdirde, şu ayet gibi ayetler lüzumsuz olurdu(!):

"(Kur'ân'ın) bir kısım ayetleri muhkemdir ki, bunlar kitabın esasıdır; diğerleri ise MÜTEŞÂBİHTİR. Kalplerinde eğrilik bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu (kişisel arzularına göre) te'vil etmek için ondaki müteşâbihlerin peşine düşerler. Halbuki onun te'vilini ancak Allah bilir; BİR DE İLİMDE YÜKSEK PAYEYE ERİŞENLER..." (Ali İmrân 7)  

Hoca: Anlayabilmeniz için bir örnekle basitleştireyim;

Mesela, gaz çıkardığınızda abdest alır mısınız? (Tabi ki alırım diyecek!)

Mealist: Kuran’da gaz çıkardığımızda abdest almamızı emreden hiçbir ayet yoktur! Biz abdest almayız! (Bu şaka olmalı! Kamerayı nereye gizlediniz?)

Hoca: Tüh! (tükürük) utanmaz adam! Bizim de bi limitimiz var!

Sapıklık da bi yere kadar! Okumuyorum sana ayet-hadis! Ver baklavayı da geriye...

Allah'ın Peygamberine (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Kur’ân’ı Açıklama Görevi ve Yetkisinin Verildiğini Gösteren Ayetler:

"Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara (Allah’ın emirlerini) iyice AÇIKLASIN." (İbrahim 4)

“Sana bu Zikri (Kur’an’ı) indirdik ki, kendilerine indirileni İNSANLARA AÇIKLAYASIN ve tâ ki onlar da düşünüp öğüt alsınlar.” (Nahl 44)

“Nitekim size içinizden bir Nebi gönderdik, size ayetlerimizi okuyor, sizi (günahlardan) temizliyor, size Kitâb’ı ve HİKMETİ ÖĞRETİYOR, size bilmediğiniz şeyleri de öğretiyor.” (Bakara 151)

“Biz sana Kitab’ı indirdik ki, hakkında ayrılığa düştükleri şeyi onlara AÇIKLAYASIN ve inanan bir kavim için, yol gösterici ve rahmet olsun.” (Nahl 64)

“...Allah sana Kitab’ı ve HİKMETİ indirmiş ve sana bilmediklerini öğretmiştir…” (Nisa 113)

“Allah Teâlâ’nın vaad ettiği bu beyanı, ileride inecek bazı ayetlerle daha da açılacağı, hem de izah edilmesi gereken bazı ayetlerin yine kendisinin vahyi ve öğretmesi ile Rasulü tarafından açıklanacağını bildiriyor.” (Taberi 29/190, 191)    

İlgili Video: