SAFER AYI, UĞURSUZ BİR BELA AYI MIDIR?

SAFER AYI, UĞURSUZ BİR BELA AYI MIDIR?

SAFER AYI, UĞURSUZ BİR BELA AYI MIDIR?

Soru: Hocam Sefer ayı girdi malumunuz. Bu ayda yolculuğa çıkmayın ticareti azaltın gibi korkutucu sözler işitiyoruz. İşin doğrusunu anlatırmısınız. Sefer ayı uğursuz bela ayımıdır?

Cevap: Cahiliye Arapları, uğursuz bir bela ayı olduğuna inanıyorlardı ama Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu:

"Eşyada uğursuzluk yoktur, Safer ayında uğursuzluk yoktur, baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur." (Müslim, Selâm, 102)
 
Bu sahih hadisin açıklamasına bakacak olursak:
 
* Safer ayı uğursuzluğu yoktur" (ve-lâ safera), demek Safer ayını uğursuz saymayın, demektir. Araplar, savaşın, baskınların, intikamın yasaklandığı mübarek haram aylarından çıkıp da ölümün, savaşın, soygun ve baskınların yapıldığı Safer ayına girdiklerinde, bu durum onlara çok ağır geliyordu. Bu da, cahiliyette arapların Safer ayını uğursuz saymalarına sebep olmuştu. İslâm ise bu inancı yasaklamıştır. Zira vakit; mücerret vakit olması açısından uğursuzluk veya zarar getirmez. Uğursuzluk veya zarar, insanın bu vakitte yaptığı kötülükten doğmaktadır. Kötü kişi kötülüğü işlemek suretiyle, zamana da zemine de uğursuzluk getirmektedir, aksi ise doğru değildir.
 
** Baykuş uğursuzluğu yoktur" (ve-lâ hâmete), demek, baykuşu uğursuz saymayın, demektir. Cahiliyette Araplar, öldürülen kişinin intikamı alınmazsa, onun ruhunun baykuş olacağına, bu baykuşun onun intikamı alınıncaya kadar "beni kanla sulayın", dediğine inanırlardı. İslâm, bu çeşit bütün batıl inançları yasaklamıştır.
 
Kaynak: Molla Aliyyü'l-Kari / Uydurma Olduğunda İttifak Edilen Hadisler / İnkılab Yayınları, İstanbul. 2015, 3. Hadis'in dipnotu. Tahkik: Abdülfettah Ebu Gudde Hoca. Tercüme: Dr. Halil İbrahim Kutlay.