SEMAVİ DİNLER VAR MIDIR? KITMİR CENNETE GİRECEK MİDİR?

SEMAVİ DİNLER VAR MIDIR? KITMİR CENNETE GİRECEK MİDİR?

SEMAVİ DİNLER VAR MIDIR? - KITMİR CENNETE GİRECEK MİDİR?

Soru: 1- Hocam semavi dinler diye bi kavram varmıdır? Bütün peygamberler İslamımı tebliğ etmistir?
2- Kıtmir cennete bir istisna olarak girecekmidir? 3- Hakkınızı helal edin
 
Cevap: 1. Üç semavi (Allah'tan gelen) din vardır: Musevilik, İsevîlik, Muhammedîlik.
 
Zebur'un, kendisine indirildiği Peygamber Davud aleyhisselam da, Musa aleyhisselam'ın şeriatıyla amel etmiştir. Zira Zebur Kitâbı, daha çok bir nasihat Kitabı hükmündedir.
 
Tüm Peygamberlerin ortak anlattığı dinin adı İslam'dır. Şeriatların, yani kanunların adının değişmesi bu hakikati değiştirmez.
 
Bu İlahi dinlerin dışındaki tüm dinlere, insan uydurması oldukları için "beşeri dinler" denir. Budizm, Hinduizm ve Brahmanizm gibi dinler, beşeri dinlere örnek olarak verilebilir.
 
2. Sadece Kıtmir değil, bazı alimler, Ashab-ı Kehf'in sadık köpeği Kıtmir ile birlikte 9 özel hayvanın daha cennete gireceğini bildirilmektedir.
 
"Mişkâtü’l-Envar" isimli eserde İmam Mukatil’den bu hususta şöyle bir rivayet nakledilir:
 
"Şu on hayvan cennete girecektir:
 
1. İbrahim Aleyhisselâmın buzağısı.
2. İsmail Aleyhisselâmın yerine kesilen koç.
3. Salih Aleyhisselâmın bir mucizesi olan deve.
4. Yunus Aleyhisselâmı yutan balık.
5. Musa Aleyhisselâmın ineği.
6. Uzeyir Aleyhisselâmın merkebi.
7. Süleyman Aleyhisselâmın karıncası.
8. Belkıs’in hüdhüd kuşu.
9. Ashab-ı Kehf’in Kıtmir isimli köpeği.
10. Peygamberimizin Kasva isimli devesi." (Dürretü'n-Nâsihin, s. 57)
 
3. Hakkımız varsa helal olsun kardeşim...