Sınav Sorularını Sen Seçemezsin?

Sınav Sorularını Sen Seçemezsin?

Sınav Sorularını Sen Seçemezsin?

Bazen, Allah'ın seni sınav ettiği konu sana garip gelebilir.
"Neden Rabbim beni bununla sınıyor, ne gereği var ki" diye söylenme sakın!
Neyle imtihan edileceğimizi biz seçemiyoruz, O seçiyor.
 
Geçmişte, Müslüman komutan Talut'un ordusunu, akan bir nehrin içinden geçerken bir avuçtan fazla su içmelerini yasaklayarak sınav etmişti Allah!
 
Tükenmeyecek olan bir nehirden iki avuç su içsen ne olur, on avuç su içsen ne olur diye düşünebilirsin?
Ama Allah, sadece bir avuç içebilirsiniz diyor.
Sorgulama, yargılama, sadece itaat et Allah'a...
Bu emre itaat eden yalnız 300 askerle bile, Calut'un büyük ordusunu helak etti o Allah...
 
“Talut, orduyla birlikte ayrıldığında dedi ki: "Doğrusu Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim bundan içerse, artık o benden değildir ve kim de -eliyle bir avuç alanlar hariç- onu tatmazsa bendendir. Küçük bir kısmı hariç (hepsi sudan) içti. O, kendisiyle beraber iman edenlerle (ırmağı) geçince, onlar (geride kalanlar): "Bugün bizim Calut'a ve ordusuna karşı (koyacak) gücümüz yok" dediler. (O zaman) Muhakkak Allah'a kavuşacaklarını umanlar (şöyle) dediler: "Nice küçük topluluk, daha çok olan bir topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir; Allah sabredenlerle beraberdir." (Bakara 249)    

İlgili Video: