SOKAK HAYVANLARINI BESLEMEK NE KADAR SEVAPTIR?

SOKAK HAYVANLARINI BESLEMEK NE KADAR SEVAPTIR?

SOKAK HAYVANLARINI BESLEMEK NE KADAR SEVAPTIR?

Soru: Hocam selamın aleyküm hayırlı akşamlar dilerim sorum şu; sokak hayvanlarını beslemek yem, su vs vermek ne kadar sevaptır yani bir insana yapılan yardım verilen sadaka kadar sevabı varmıdır? malum günümüzde insanları tanıdıkça hayvanları sever oluyoruz kimseye güvenilmiyo suistimal ediliyo yapılan herşey yani sokak hayvanlarına yapılan yardım en az insana yapılan kadar makbulmüdür yoksa öncelik insanlaramı vermeliyiz teşekürediyorum hayırlı geceler selamınaleküm...

Cevap: Ve aleyküm selam
 
Hayır ve yardımlarda tüm öncelik insanlarındır. Bir insanın hayatı bütün hayvanların hayatından önemlidir.
Bütün hayvanat, insana hizmet etmek için Allah tarafından yaratılmıştır.
Zira insan, Allah'ın yeryüzündeki en kıymetli eseri ve de halifesidir.
 
İslam, insana bu kadar kıymet verirken, hayvanların bakımı ve yiyeceklerini temin eden insanlara da büyük mükafatlar vadetmiştir.
 
Konu hakkındaki iki hadisi zikredeyim:
 
Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtü vesselâm) buyurdular ki:
 
"Bir adam yolda, yürürken susadı ve susuzluğu arttı. Derken bir kuyuya rastladı. İçine inip susuzluğunu giderdi. Çıkınca susuzluktan soluyup toprağı yemekte olan bir köpek gördü. Adam kendi kendine: "Bu köpük de benim gibi susamış" deyip tekrar kuyuya inip, mestini su ile doldurup ağzıyla tutarak dışarı çıktı ve köpeği suladı. Allah onun bu davranışından memnun kaldı ve günahlarını affetti."
Resûlullah'ın yanındakilerden bazıları:
"Ey Allah'ın Resûlü! Yani bize hayvanlar (a yaptığımız iyilikler) için de ücret mi var?" dediler. Aleyhissalâtu vesselâm:
 
"Evet! Her "yaş ciğer" (sahibi) için bir ücret vardır." buyurdu." (Buhârî, Şirb 9, Vudû 33, Mezâlim 23, Edeb 27; Müslim, Selâm 153, (2244); Muvatta, Sıfatu'n Nebi 23, (2, 929-930); Ebû Dâvud, Cihâd 47, (2550)
 
"Fâhişe bir kadın, sıcak bir günde, bir kuyunun etrafında dönen bir köpek gördü, susuzluktan dilini çıkarmış soluyordu. Kadıncağız mestini çıkararak (onunla su çekip köpeği suladı). Bu sebeple kadın mağfiret olundu." (Müslim, Tevbe 155, (2245)
 
Allah'ın Resûlü (aleyhissalâtü vesselâm), hayvanları beslemenin mükafatını anlatırken onlara eziyet edenlerin durumunu da şöyle bildiriyor:
 
İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtü vesselâm) buyurdular ki:
 
"Bir kadın, eve hapsettiği bir kedi yüzünden cehenneme gitti. Kediyi hapsederek yiyecek vermemiş, yeryüzünün haşerâtından yemeye de salmamıştı." (Buhârî, Bed'ü'l-Halk 17, Şirb 9, Enbiya 50; Müslim, Birr 151, (2242)
 
Bulduğu her fırsatta İslam'a saldıran sözde hayvan severler, Allah'ın son Peygamberini tanımıyor; Allah'ın Kitâbını okumuyor!