Sünnet Düşmanı Caner Taslaman, Bu Kez İmam Ebu Yusuf'a İftira Etti!

Sünnet Düşmanı Caner Taslaman, Bu Kez İmam Ebu Yusuf'a İftira Etti!

Sünnet Düşmanı Caner Taslaman, Bu Kez İmam Ebu Yusuf'a İftira Etti!

Felsefeci Caner Taslaman, iki hadis inkarcısıyla beraber katıldığı bir TV programında, 'Hadis ilmini kaldırmadan önce Fıkıh ilmini kaldırmalıyız' herzesini savurduktan sonra, Ebu Hanife'nin bir talebesi olan müçtehid İmam Ebu Yusuf'a, yaşadığı bir vakıadan cımbızlama yaparak açıkça iftira etti! (Resûlullah aleyhisselam’ın talebeleri olan Sahabeye kolaylıkla iftira atabilen bu adamların, bir müçtehide iftira etmelerine çok şaşırmadığımı söylemeliyim!)

Taslaman'ın olayı nakli şöyleydi: Adamın biri Ebu Yusuf'a gelmiş ve 'ben kabak sevmem' demiş. Ebu Yusuf'ta, 'Resulullah kabağı çok severdi, bu adamı öldürün' diye fetva vermiş. (Burada vermek istediği algı; mezhep imamları Kur’an’ın methettiği o alimler değildir. Bu adamlar Kur’ân’a uymadan keyfi kararlar verir ve istedikleri adamın kellesini dakkada alacak kadar kana susamıştırlar(!) Bu sebeple mezhep imamlarını bırakın, bize uyun! Bizim kitaplarımız daha ucuzdur...)  

Peygamber muhalifi hadis inkarcılarının her zaman izlediği yöntem, bir hadisin içinden cımbızla birkaç kelimeyi almak ve o kelimeler üstüne bir yorum yaptıktan sonra kaynağını verip 'hadis böyle söylüyor' demek! (Bu cımbızlama işinde, Işıd'çı Vehhabi Selefiler ve Ateistlerle at başı yarışırlar iddia ediyorum!)

Ondört asırlık dinle, alay edip durdular!

Bize 'gelenek' deyip, yeni din uydurdular!

Peki, bahsi geçen olay aslında nasıl gerçekleşti nakledelim;

İmam Ebu Yusuf (rahimehullah), bir gün halifenin yanında iken, bir adam 'Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) kabağı severdi' dedi. Bir başkası da 'ben sevmem' dedi. Bunun üzerine Ebu Yusuf, idam edilenlerin kanının etrafa saçılmamasını önleyen muşambanın ve kılıcının getirilmesini emretti. Adam bu sefer, 'Estağfirullah, ben böyle bir şey hatırlamıyorum' diyerek kelime-i şehadet getirdi. Bundan sonradır ki, İmam Ebu Yusuf onun katlini emretmekten vazgeçti. (Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Ehl-i Sünnet İtikadı, s. 126-127)

Ebu Yusuf bu sözü, Peygamber Efendimize 'bir hakaret, onun bu tavrını alaya alma ve küçümseme' şeklinde değerlendirmiş ve bundan dolayı da bu sözü söyleyen kişinin küfre girdiğine fetva vermiştir. Ancak konunun böyle olmadığı anlaşılınca, hükümden de vazgeçilmiştir.

Görüldüğü üzere kabağı sevmediğini söyleyen kişi, bundan maksadının, 'yaratılış gereği kabak yemekten hoşlanmadığını, bununla Peygamberimize muhalefet etmek gibi bir niyetinin bulunmadığını' söyleseydi, elbette Ebu Yusuf böyle bir hüküm vermeyecekti...

Ama "Allah'a ve PEYGAMBERİNE MUHALEFET EDENLER (yok mu?) Onlar şüphesiz ki en aşağılık kimselerin içindedir." (Mücadele 20)

Allah'ın Peygamberini devre dışı bırakıp, talebelerini ve onların talebeleri olan ulemayı yalanlayarak kendilerini merkeze almak isteyen bu inkarcılar, çok küçük bir dünya menfaatine karşı ahiretlerini sattıklarını nasıl göremiyorlar? (Belki de görüyorlar ama ceplerine yaramıyor...)

"Hani Allah, kendilerine kitap verilenlerden, “Onu (Kitabı) mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz” diye sağlam söz almıştı. Fakat onlar verdikleri sözü arkalarına atıp, onu az bir karşılığa sattılar. Yaptıkları bu alışveriş ne kadar kötüdür!" (Âl-i İmran 187)    

İlgili Video: