TEBBET SURESİ KUR'AN'IN ALLAH KELAMI OLDUĞUNUN DELİLİ MİDİR?

TEBBET SURESİ KUR'AN'IN ALLAH KELAMI OLDUĞUNUN DELİLİ MİDİR?

TEBBET SURESİ KUR'AN'IN ALLAH KELAMI OLDUĞUNUN DELİLİ MİDİR?

Soru: Hocam bir sohbetinizde Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun bir delili de Tebbet suresidir demiştiniz. Sure, Ebu Leheb'in ilerde iman etmeyeceğini kesin bir dille söylüyor demiştiniz. Bir Ateist arkadaşıma delilleri göndeceğim detay verebilirmisiniz?

Cevap: Evet, bu Kitabın insan yapımı değil, Allah kelamı olduğunun en açık delillerinden biri Tebbet sûresidir.

"Tebbet suresinde Resûl-i Ekrem’in hak peygamber oluşunun üç yönlü bir ispatı vardır:

Birincisi, ilk inen surelerden biri olan bu sûrede, Ebu Leheb’in ve karısının Cehenneme gireceğinin bildirilmesi ve yaklaşık on yıl sonra ölen Ebu Leheb’in de küfür üzere ölmesidir.

İkincisi, İslamiyet’in çok az taraftarının bulunduğu bir sırada, Haşimiler’in reisi Ebu Leheb gibi bir kişi hakkında bu kadar ağır bir ifadenin kullanılmasıdır; Bu da ancak Allah’ın, Peygamberini koruması sayesinde mümkün olabilir.

Üçüncüsü, Resulullah’ın son derece kibar bir şahsiyet olmasına rağmen böyle ağır bir üslûba yer verilmesidir; Bu ise, din konusunda hiç kimseye boyun eğmemesi esasının bir gereğidir." (Fahreddin er-Râzî, XXX, 168)