TEHECCÜT NAMAZININ FAZİLETİ NEDİR?

TEHECCÜT NAMAZININ FAZİLETİ NEDİR?

TEHECCÜT NAMAZININ FAZİLETİ NEDİR?

Soru: Selamü aleyküm kıymetli hocam. Teheccüt namazına kalkmakta zorlanıyorum bana biraz nasihat etseniz de gayretim artsa. Dua buyrun kalkabileyim hocam.

Cevap: Ve aleyküm selam Teheccüt, yani gece namazı, Miraç'tan önce 5 vakit namaz farz değilken bütün müslümanların kılmak zorunda olduğu bir namaz idi. Miraç gecesinde 5 vakit namaz ümmete farz kılınınca, Allah Teala hazretleri teheccüt emrini üzerimizden kaldırdı.
 
Bizim üzerimizden kalkan bu farz ibadet, Peygamberimizin üzerinden hiç kaldırılmadı. Şu ayet bu emri bildiriyor:
 
"Gecenin bir kısmında da sadece sana mahsus bir nafile olmak üzere uykudan kalk, Kur'ân ile teheccüd namazı kıl, Yakındır ki Rabbin seni bir makam-ı mahmuda eriştire." (İsrâ 79)
 
Allah'ın Peygamberine ve sahabelerine benzemek niyetiyle nefsiyle cihad eden biz dervişler de, bu gece ibadetine son derece önem göstermemiz lazım gelmez mi?
Gece uyanamayacak durumda olsak bile, yatmadan önce en azı iki rekat olmak üzere sekiz rekata kadar teheccüt kılıp yatabiliriz en azından.
 
Teheccüd namazının fazileti hakkında pek çok hadis rivayet edilmektedir. Bu hadislerden bazılarını nakledelim ki, bize nasihati Resulullah aleyhisselam efendimiz yapmış olsun:
 
“Gecenin üçte birisi kalınca, her gece Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ şafak sökünceye kadar şöyle buyurur:
‘Kim Benden bir şey isterse ona vereyim. Kim Bana duâ ederse onun duâsına icabet edeyim. Kim istiğfar ederse, ona mağfiret edeyim.”
Hadisin râvisi Ebû Hüreyre Hazretleri şu cümleyi eklemektedir:
“Bunun içindir ki, Sahabiler gece sonunda namaz kılmayı, gecenin evvelinden daha çok severdi.” (İbni Mâce, İkametü’s-Salât: 182)
 
"Farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır." (Müslim, 1163; Tirmizi, 438)
 
"Geceleyin kalkıp namaz kılan, hanımını da kaldıran, kalkmazsa yüzüne su serperek uyandıran kimseye Allah rahmet etsin. Aynı şekilde geceleyin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, uyanmazsa yüzüne su serperek uykusunu kaçıran kadına da Allah rahmet etsin." (Ebû Dâvud, Tatavvu, 18, Vitir, 13)
 
"Aman gece kalkmaya gayret edin! Çünkü o sizden önceki sâlih kimselerin adeti ve Allah'a yakınlıktır. (Bu ibâdet) günahlardan alı kor, hatalara kefâret olur ve bedenden dertleri giderir." (Tirmizî, De'avât, 101)
 
"Allah, her peygamberde belirli bir şeye karşı aşırı bir istek yaratmıştır. Benim en çok hoşlandığım şey de gece ibâdetidir..." (Heysemî, Mecmau'z-zevâid, II, 271)