VADELİ ALTIN SATMAK CAİZ Mİ?

VADELİ ALTIN SATMAK CAİZ Mİ?

VADELİ ALTIN SATMAK CAİZ Mİ?

Soru: Hocam, vadeli altın satmak caiz mi?

Cevap: Kâğıt para semen ve para olmakla beraber, altın ve gümüş hükmünde olup olmadığı hakkında ihtilâf vardır.

Şafiî mezhebine mensup bir çok âlime göre, biri peşin diğeri vadeli olmak üzere kâğıt paranın altın veya gümüş ile satılması caizdir. Hanefi mezhebine göre ise ihtilaflıdır.
 
Ulemânın bir kısmı "Altın ve gümüş hükmünde olduğundan altın, kâğıt para ile satılırsa her ikisi peşin olması gerekir. Altın peşin, kâğıt para vadeli olursa caiz değildir. Altın ve gümüş birbiriyle satıldığı gib.i" diyorlar.
 
Diğer ulemâya göre: Kâğıt para, altın ve gümüş hükmünde olmadığından altın, vâde ile satılırsa caizdir.(İbn-i Abidin, IV/184)
 
Demek "altını vâde ile satmak caizdir," diyenler olduğu için onlara göre hareket edilebilir. Altını vadeli satmak caizdir diyenlere göre, altını kredi kartıyla satmak da caiz olur.
 
(Halil GÖNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar, I/360)l