ALLAH'A ÖDÜNÇ VERMEK NE DEMEK?

ALLAH'A ÖDÜNÇ VERMEK NE DEMEK?

ALLAH'A ÖDÜNÇ VERMEK NE DEMEK?

Soru: Selamun aleykum, Hocam Hadid Sûresinin 11. Ayetini nasıl anlamalıyız?

"Kim Allah'a güzel bir ödünç verecek olursa, Allah da onun karşılığını kat kat verir ve ayrıca onun çok değerli bir mükâfatı da vardır." [Hadid Suresi 11.Ayet]

Cevap: Ve aleyküm selam

Ayette geçen, "Allah'a güzel bir borç verme" ifadesi mecazidir. Allah'ın, paraya ya da herhangi bir yardıma ihtiyacı yoktur.

Kullara borç verip onları sıkıntıdan kurtaran bir Müslümanın, ya da Allah yoluna harcamalarda bulunan bir Müslümanın, aslında bu parayı ahiret sermayesi olarak Allah'a gönderdiğini temsil eden kelimeleri zikretmiş Allah'ımız...

Ayeti tefsir eden merhum Ömer Nasuhi efendi şöyle der:

"(Kimdir o kimse ki,) O fedakâr mü’min ki, (Allah’a güzel ödünç ile ödünç versin de,) yâni: Sırf Allah rızâsı için malını harcamada bulunsun da (Allah) Teâlâ da (onun için) o infak eden îman sâhibi için (onu) o ödünç verilen malı (kat kat arttırsın.) onun karşılığında birçok sevaplar ihsân buyursun (ve onun için) öyle samimiyetle harcamada bulunan herhangi bir îman ehli için (pek değerli bir mükâfat da vardır.) onun bu yüksek değerini belirlemek, bizim kudretimizin dışındadır. Öyle bir zât, cennetlere ve ilâhî tecellilere mazhar olacaktır." (Ömer Nasuhi Bilmen / Tefsir)