ZEKAT NEDEN KIRKTA BİR OLARAK VERİLİYOR?

ZEKAT NEDEN KIRKTA BİR OLARAK VERİLİYOR?

ZEKAT NEDEN KIRKTA BİR OLARAK VERİLİYOR?

Soru: Hocam selamun aleykum. Zekatın 40 ta 1 olduğu Kuranda geçmiyor. Nasıl oluyor da zekat 40 ta 1 olarak kabul edilmiş? Kuran ihtiyaçtan fazlasını verin diyor ama.

Cevap: Ve aleyküm selam

Kur'an, ana hükümleri beyan eden bir anayasa kitabı gibidir. Detaylarda ise, bizi yaşayan Kurân'a, yani Muhammed aleyhisselam'a sevk eder.

Mesela Kur'an; “Neyi infak edeceklerini sana soruyorlar, de ki, fazlayı, artanı...” buyurur. (Bakara 219)
Zekât emrini 40 ta 1 den az vermek isteyen Mealistler, bir şark kurnazlığı yaparak yukarıdaki ayeti alır ve ceplerinden küçük bir rakamı sadaka olarak vererek zekat borcundan kurtuldukları hayalini kurar ve Allah'ı kandırabileceklerini düşünürler.
 
Halbuki bu ayeti okuyan sahabe, otomatikman ilk öğretmene yani Efendimize gelip şu soruyu sorar: 'Fazla ve artan ne kadardır?'
 
Kırkta bir hükmünün dayandığı delil, bu konuda sabit olan hadislerdir. Bunlardan biri Hz. Peygamber (aleyhisselatü vesselam)'ın Hz. Ali (radiyallahü anh)'a söylediği şu hadistir:
 
"Senin iki yüz dirhemin olduğu ve üzerinden bir yıl geçtiği zaman, bundan beş dirhem zekat vermen gerekir. Yirmi dinar oluncaya kadar da altın paradan sana bir şey lazım gelmez. Yirmi dinarın olduğu ve üzerinden bir yıl geçtiği zaman bu paradan yarım dinar zekat vermen gerekir." (Ebu Davud, Beyhaki / Neylül Evtar, IV, 138.)
 
"Hem namazı kılın, zekatı verin ve Peygambere itaat edin ki rahmete eresiniz." (Nur 56)