AHİRETTE AŞIK OLMAK VAR MI?

AHİRETTE AŞIK OLMAK VAR MI?

AHİRETTE AŞIK OLMAK VAR MI?

Soru: Hocam selamun aleyküm. Ahiret aleminde de burda olduğu gibi eşimize evladımıza aşık olmak olacak mı?

Cevap: Ve aleyküm selam

Elbette var; Ve çok daha güçlü aşklar var, değişkensiz aşk...
 
Şeyh Safiyüddin’in meşhur Reşahat kitabından bir alıntıyla cevaplayayım bu sorunuzu:
 
“Bir derviş, Mevlana Abdulgaffur Hazretlerine soruyor:
- Ahiret aleminde aşk ve aşıklık var mıdır?
 
Cevap: - Sen ne diyorsun? Asıl aşk ve aşıklık o alemdedir. Zira cisimler alemi değişik ve zıt unsurlardan mürekkep olduğu için, hisler de değişik ve birbirine zıt olur. Ama bu alem basitlerden ve unsurları arasında tam bir ahenk ifadesinden kurulu olduğu için, fena ve zeval bulmaz ve değişiklik, ayrılık kabul etmez. Bu yüzden aşk ve aşıklık burada daima kemal halindedir. Şu kayıtla ki, ruhun bedenle alakası sebebiyle bu alakanın kesilmesinden sonra ruha birkaç gün bir şaşkınlık ve kararsızlık arız olur. Fakat ruh, beden tarafının alakasını üstünden atıp saf ve pak hale gelince yine aşk ve aşıklık zevkine erişir.
 
Fakir yine soruyor:
 
- Buyurduklarınız ahiret serarındandır (sırlarından). Halbuki ruhlar ahiret esrarını ifşa etmeye mezun değildir derler. Nasıl oluyor da siz bunları açıklayabiliyorsunuz?
 
Cevap:
 
- Bu saçma bir kanaattir ve boş sözdür. Nice kimseler Peygamberimizi ve ümmetin büyüklerini rüyada görüp onlardan ahiret aleminin garip taraflarını öğrenirler. Eğer ahiret esrarının ifşası caiz olmasaydı, Kur'an ve hadis ondan bahseder miydi?” (Reşahat)