ANNE BABA ÜZERİNE YEMİN EDİLEBİLİR Mİ?

ANNE BABA ÜZERİNE YEMİN EDİLEBİLİR Mİ?
ANNE BABA ÜZERİNE YEMİN EDİLEBİLİR Mİ?
 
Soru: Allah’ın üstüne yemin et diyenler oluyor hocam, Allah’ın üstüne yemin ederim veya Peygamberin üstüne yemin ederim gibi annemin babamın üstüne yemin ederim gibi yemin etmek caiz mi?
 
Cevap: Anne ya da baba üzerine yemin etmek caiz değildir. Dinimizde yaratılmışlar üzerine yemin edilmez. 
Yaratılmışlar üzerine yemin etmek, yaratılanların yaratıcısı olan Allah Teala'ya mahsustur.
 
Yaratılmış kullar oldukları için Peygamberler üzerine yemin etmek de caiz değildir.
 
Resulullah aleyhisselatü vesselam buyurdu:
 
“Yemin edecek kişi, Allah dışında hiçbir şey üzerine yemin etmesin.” (Nesâî, “Eymân”, 4);
 
“Allah dışında bir şey üzerine yemin eden kimse şirk koşmuştur.” (Müsned, II, 34);
 
“Allah, atalarınızın üstüne yemin etmenizi yasaklamıştır.” (Buhârî, “Eymân”, 4; ayrıca bk. Müslim, “Eymân”, 1-6; Ebû Dâvûd, “Eymân”, 3-5; Nesâî, “Eymân”, 1-12)
 
Bu gibi hadisi şerifler gereği yemin:
“Vallahi, billâhi, tallahi”;
“Rahman'a yemin olsun ki”;
“Canım, elinde bulunan Allah’a yemin olsun ki”;
“Allah’ın kudreti üzerine yemin ederim ki” cümleleriyle yapılabilir.
 
Kelamı, ezeli olduğu için, Kur'an üzerine yemin etmek de caizdir.