EHLİ SÜNNET OLMAKLA SELEFİ OLMAK ARASINDA NE FARK VAR?

EHLİ SÜNNET OLMAKLA SELEFİ OLMAK ARASINDA NE FARK VAR?

EHLİ SÜNNET OLMAKLA SELEFİ OLMAK ARASINDA NE FARK VAR?

Soru: Selamun Aleykum hocam, Bir şey sormak istiyorum. Ehli Sünnet'le Selefi olmanın farkı nedir?

Cevap: Ve aleykum selam
 
Ehli Sünnet, müçtehid olan selef alimlerinden birine tâbi olur ve bir meselede o ne içtihadda bulunmuşsa öyle yapar.
Selefi, mezhepsizdir; selef alimlerinden işine geleni alır, işine gelmeyeni reddeder ve müçtehidlik taslar!
 
Ehli Sünnetin imamları; İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi, İmam Ahmed ve İmam Malik'tir.
Seleficilerin imamları; İbni Teymiye, Abdülvehhab ve Abdülaziz Bin Baz'dır!
 
Ehli Sünnet, Tenzih akidesindedir; 'Allah mekandan münezzehtir' der.
Selefi, teşbih ve tecsim akidesindendir; 'Allah gökte, arşın üzerinde koltukta oturur ve yanında Peygamberini de oturtur' der! (Burada Hristiyanlarla aynı akideyi paylaşmaları elbette tesadüf değildir!)
 
Ehli Sünnet, büyük günah işleyenlere kafir demez.
Selefiler, 'Büyük günah işleyenler kafirdir ve ebediyen Cehennemdedir' diyerek, dolaylı yoldan, Allah’ın, kulunun günahlarını affetmeye gücünün yetmeyeceğini söylemiş olurlar!
 
Ehli Sünnet, Tasavvufa; 'Peygamber ve Sahabilerin İslam'ı zirvede yaşama sanatıdır' der.
Selefiler, Haricidir; 'Tasavvuf şirktir' der.
 
Ehli Sünnet; 'Oy vermemek vebaldir, kul hakkıdır' der.
Seleficiler; 'Oy vermek şirktir; Müslümanları kafirler yönetmelidir' der.
 
Ehli Sünnet, kendi akidesinde olmayana 'Bid'at ehli' der.
Seleficiler, kendi akidesinde olmayan herkese 'Müşrik' der!
 
Ehli Sünnet, ümmetin yüzde doksanını temsil eder.
Seleficiler, Şia ile beraber, ümmetin yüzde onunu temsil eder…  
 
Resulullah buyurdu (sallallahu aleyhi vesellem):
 
“Ümmetim dalalet üzerine birleşmez. Öyleyse bir konuda ihtilaf olduğunu gördüğünüzde, Sevad-ı âzâma (büyük çoğunluğa) tâbi olun.” (İbn Mace, Fiten 8)