Balık ve Karınca Aklıma Sığmıyor!

Balık ve Karınca Aklıma Sığmıyor!

Balık ve Karınca Aklıma Sığmıyor!

Hikmetini sorma! Hikmet sahibi öğretirse öğrenirsin.
Biz O'na, her işinin bir hikmeti olduğu için iman etmedik. Bize peşin olarak verdiği bu nimetlere teşekkür için O'nunlayız...
 
Kur'anda bir insandan bahsedilir.
Bir gemiden denize atılıyor, denizde büyük bir balık onu yutuyor.
"Eğer o, Allah’ı tesbih edenlerden olmasaydı, mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı." buyuruyor kudret sahibi onun hakkında.
 
Şimdi düşün!
Bir insan balığın karnında yaşayabilir mi? Akıl diyor ki, 'fizik kurallarına aykırı.' Ama kalp diyor ki, 'Allah dilerse olur.' "O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece “ol” der, o da hemen oluverir." haberi açıktır.
Bu insan nasıl doydu, ne yedi, nerde uyudu, su içti mi? Bunlar, ancak cennette o Peygambere sorabileceğimiz sorular.
 
Bir bebek, suyla dolu annesinin karnında nasıl nefes alıyor?
Bir balığa, suyun içinde nefes almasını öğreten Allah, balıktan daha akıllı, daha yetenekli ve daha şerefli olan insana da öğretebilir.
Yunus aleyhisselamı balığın karnında 6 ay yaşatan güç, elbette İsa Mesih'i de ikinci kat semâda yaşatmaya güç sahibidir.
İman budur...
 
Yine bozulmayan Kitap, karıncayla konuşan bir adamdan bahseder. Kuşla konuşanı duyduk ama karıncayla konuşmak aklın sınırlarının dışında.
 
"Nihayet karınca vâdisine geldikleri zaman, bir karınca: 'Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin; Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin!' dedi. (Süleyman) onun bu sözünden dolayı gülümsedi..." (Neml 18-19)
 
Ne oldu? Sendeledin birden!
Papağana insanların dilini öğreten Allah, karıncaya öğretemez mi sence?
Dil nedir? Bir et parçası. Doğuştan dili olup konuşamayan çok insan var, Allah kullanma yeteneğini vermemiş.
Eğer mahâret dilde olsaydı, ineğin de ilahi söyleyebilmesi lazım gelirdi, onun da dili var.
 
Kurtuluşa erebilmek için sadece akıl yeterli değildir. Kalp devreye girmeli ve inanmalıdır.
Bu misaller gibi sınırları zorlayan ve odaya sığmayan bir koltuk takımı karşına gelirse, sığdırıcam diye koltuğu parçalama!
Sen koltuğun sahibine teslim ol, bırak O yapsın!...
 
"Onlar ki, gayba iman ederler..." (Bakara 3) hükmü kimden bahsediyor?    

İlgili Video: