İslam Fıtratı ve İnkar Fıtratı

İslam Fıtratı ve İnkar Fıtratı

yyaİslam Fıtratı ve İnkar Fıtratı

İnsanın fıtratında İslamiyete meyil vardır. Tıpkı bir kuşun uçmaya meyilli olması gibi.
İnsana, yalan söylemek zor gelir ve sıkıntı verir, doğruyu söylemekse çok kolaydır.
Güzel konuşmak haz verir, küfür etmekse öfke ve karanlık! Bu İslam fıtratındandır.
 
Eşimizi ve ailemizi kıskanırız. Bu namus mefhumu, yaratılışta fıtratımıza yerleştirilmiştir. Namuslu olmak, kolay olandır.
Namussuz olmaksa zor olan.
Bir dans pistinde, eşinin John'la dans etmesini normal karşılayan adam, fıtratını bozmuştur.
 
Apaçık düşmanımız olan şeytan da, İslam fıtratımızı parçalamak ve bizi normalden anormale çevirmek ister.
Beyaz sayfamızı karalamak ve insanlık denilen cevherimizi yok etmek ister.
"...Onlara emredeceğim de Allah’ın yaratışını değiştirecekler..." (Nisâ 119) sözünü, büyük bir kinle bize söylemiştir.
 
Konuyu birkaç örnekle akıllara yakınlaştırayım:
 
Yakın tarihte İngiltere'de bir deney yapıldı. 50 tane fareyi bir cam fanusun içine koydular. 3 gün içinde fareler açlıktan birbirini yemeye başladı.
Birkaç hafta sonra ise, bu katliamdan geriye tek bir fare kaldı. Fareyi dışarı çıkardılar, yemesi için peynir ve sucuk verdiler.
Sorun şu ki, fare bunları yemek istemiyordu. Farenin fıtratı zorlamayla bozuldu. Çünkü, o artık fare yemeye alışmıştı.
 
Efendimiz aleyhisselam buyurdu ki, "Kendi rızası ile üç defa livâta yapan alışır ve her zaman bu işi ister." (Riyad-ün Nasıhîn)
Lût kavmi de bu çirkin işi bırakamadı. Hanımlarını terkettiler ve erkeklere yaklaştılar, çünkü artık fıtratları bozulmuştu.
 
Vatikan, 2004'ten bu yana 3420 papazın çocuk istismarından yargılandığını, bunların 848'inin meslekten menedildiğini açıkladı.
2013 yılında ise çocuk tacizinden mahkemeye verilen papazlar, ilk kez mağdur ailelerin gözü önünde yargılandı.
Normal fıtratta olan bir insan, çocuklara karşı cinsel bir eğilim gösteremez. Ancak hastalıklı bir ruha sahip olanlar bu masum çocuklara yönelir.
Bu sağlıklı olan ruhların hastaya dönüşmesinin ana sebebi, papazların evlenmeyerek insan fıtratına aykırı hareket etmeleridir. Fıtratları bozuluyor ve anormal saplantılara düşüyorlar.
 
Oysa, müslüman olan ülkemizde, son 10 yılda çocukları taciz eden 5 tane imam bulamazsınız. Çünkü fıtratlarının gereği olarak evleniyor ve yuva kuruyorlar. Cinsel ihtiyaçlarını meşru yoldan (nikah) tatmin ediyorlar...
 
İman asli bir husustur, normal olandır. Küfür ise arızi bir husustur, zorlayarak ve bozarak olandır.
İnsan, fıtratının başındaki saf halini koruyamaz ve kirli dalgaları engelleyemezse, adı izm olan herhangi bir küfür bataklığına düşer ve çırpındıkça batmaya devam eder.
 
Övgü ve selam üstüne olsun, Allah'ın Peygamberi bunu şöyle açıklar;
 
“Her doğan çocuk, İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra, anne babası onu Hristiyan, Yahûdi veya Mecûsi yapar.” (Buhârî)    

İlgili Video: