ERKEĞE KÜPE TAKMAK NEDEN GÜNAH OLSUN Kİ?

ERKEĞE KÜPE TAKMAK NEDEN GÜNAH OLSUN Kİ?

ERKEĞE KÜPE TAKMAK NEDEN GÜNAH OLSUN Kİ?

Soru: Youtube kanalınızın bağımlısı oldum diyebilirim. Yalnız geçen gün izlediğim bir sohbetinizde yanlış olduğunu düşündüğüm bir sözünüzü duydum. Erkeğin küpe takması caiz değildir dediniz. Buna deliliniz nedir?
Ben de sizin sebebinizle beş vakit namaza başladım ama küpe de takıyorum. Yavuz sultan selimde küpe takarmış hem
 
Cevap: Selamü aleyküm kardeşim
 
İslam, bir kısmı kabul edilecek, diğer kısmı reddedilecek bir din değildir. Tamamı kabul edilmek zorundadır. Açık büfe, hotellerde olur.
 
Eğer bu dinin tamamı, hiçbir sıkıntı ve tereddüt duymadan kabul edilmez ise, 'Allah, emirlerinin bir kısmında isabet etti ancak şu kısımlarda isabet edemedi(!)' demiş oluruz ki, bu sonsuz ilim sahibi olan Yaratıcımıza yapılmış olan büyük bir hakaret olur.
 
Fıkıh kitaplarımızda, erkeklerin kadınlara özgü giysiler, küpe ve kolye gibi takılar kullanması durumuna teşebbüh denir, yani benzeşme.
 
Alimler bu konuda delillerini şu hadisi şeriflerden almışlardır:
 
"Resûlullah (aleyhisselatü vesselam), kadın gibi giyinen erkeğe, erkek gibi giyinen kadına lânet etti." (Ebû Dâvûd, Libas 28; bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, 2/325)
 
“Resûlullah (aleyhisselatü vesselam), kadınlaşan erkeklere ve erkekleşen kadınlara lânet etti." (Buhârî, Libâs 62. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Libâs 28; Tirmizî, Edeb 24; İbni Mâce, Nikâh 22)
 
"Resûlullah (aleyhisselatü vesselam), kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lânet etti." (Buhari, Libâs 61)
 
Son olarak atamız Yavuz Selim Han'ın küpe taktığı hurafesi, açık bir iftiradır.
 
Sosyal medyada dolanan malum resim, Yavuz Selim Han'a değil, İranlı Şii Şah İsmail'e aittir...