NEDEN İNSANLARA DERVİŞ DİYE HİTAB EDİYORSUNUZ? - BIYIKLARI KAZIMAK CAİZ Mİ?

NEDEN İNSANLARA DERVİŞ DİYE HİTAB EDİYORSUNUZ? -  BIYIKLARI KAZIMAK CAİZ Mİ?

NEDEN İNSANLARA DERVİŞ DİYE HİTAB EDİYORSUNUZ? - BIYIKLARI KAZIMAK CAİZ Mİ?

Soru: Hocam selamun aleykum. Sakala oldugu gibi bıyığa da jilet vurmak günahmıdır? Ve insanlarla neden derviş diye konuşuyorsunuz?

Cevap: Ve aleyküm selam
 
1. Bıyıkları kazımak, tıpkı sakalı kazımak gibi caiz değildir. Bıyıklar kaş hizasında kısaltılmalıdır.
 
“Resulullah (aleyhisselatü vesselam) bıyığını kısaltırdı. Halilü’r-Rahman (aleyhisselam)'da böyle yapardı.” (Tirmizi)
 
“Resulullah (aleyhisselatü vesselam) bıyığın altına misvakı koyarak, üzerinden (uzayan kısmı) makasla kesti.” (Beyhaki)
 
"Biz bıyıkları kısaltmak ve sakalı bırakmakla emr olunduk." (Tirmizi)
 
"Müşriklere muhalefet edin, bıyıkları kısaltın, sakalı uzatın." (Müslim)
 
2. Etrafımdaki herkese derviş diyerek hitab etmem. Tarikat dersi(zikir) almış olan kardeşlerime derviş diye hitab ederim.
 
Bunun yanında, bazen tarikat dersi almış olmasa da bir dervişin samimiyetiyle ilim talep eden ve istikrar gösteren bazı kardeşlerime de aynı hitabı yaparım.
 
Kısaca dervişin tanımı: Derviş, bir tarikata ve şeyhe bağlı olan mürid, sûfiyâne bir hayat yaşayan kişi demektir.
 
Farsça bir kelime olmakla birlikte bütün müslüman milletlerin dillerine girmiş olan derviş, esas itibariyle "muhtaç, fakir" anlamlarına gelir. Tasavvufi mana itibarı ile Allah fakiri, Allah'a muhtaç olduğunu hisseden, Allah'ı talep eden, Ehl-i Suffa (Peygamberin en yakın arkadaşları) anlamında derviş sıfat olarak kullanılmıştır. Dervişân da derviş kelimesinin çoğuludur.
 
Muhammedi şeriatta biat edilen evliyayı Allah'a vesile kabul edip, İslam'ın esaslarını yerine getirmek için söz veren sadakat ve samimiyeti esas kabul edip Allah'a bağlanan, zamana göre bağlı olduğu mürşidinin tasavvufi ögretisi üzere yaşamaya çalışan, Allah adamı, ehl-i hal olarak da anılır.
 
Allah'a giden yol olarak kabul edilen tarikatler, dervişlerin üniversitesi olmuştur. Derviş, mürşidinin tasarrufatı altında adedini mürşidin belirlediği Allah'ın zikri ile meşgul olup nefsindeki kötülüklerden arınıp insan olabilme, Allah'a kulluk yapabilme gayretiyle yaşar. Mutasavvıfî en büyük derviş olarak da Hazreti Muhammed'i kabul ederler. (övgüler ve selam üstüne olsun)