İMAMI RABBANİ'YE NEDEN İKİ BİNİN MÜCEDDİDİ DENİLİYOR?

İMAMI RABBANİ'YE NEDEN İKİ BİNİN MÜCEDDİDİ DENİLİYOR?

İMAMI RABBANİ'YE NEDEN İKİ BİNİN MÜCEDDİDİ DENİLİYOR?

Soru: Tasavvufa dair okuduğum kitaplarda İmamı Rabbani'ye çok övgüler mevcut hocam. Neden bu zata iki binin müceddidi deniliyor?

Cevap: İmam Rabbani hazretleri (rahmetullahi aleyh), zahir ilimlerde devrinin müceddidi (Yenileyici ve aslına döndürücü);
Akaid ilminde ise müçtehiddir.
 
İslam dininde neye nasıl inanılması gerektiği konusunda Kur'an ve sünnetten istinbat yapabilecek manevi dereceye de sahiptir.
 
Bulunduğu dönemde karşılaştığı düşmanın büyüklüğü (Ekber Şah);
Bütün dinleri çorba edip karıştırmak isteyen devlet yetkililerine ve sahte tarikat ve cemaatlere karşı gerçek alimler ve dervişler yetiştirmesiyle de bu konuda ümmetin ittifakıyla kendisine ikinci binin yenileyicisi yani müceddidi denilmiştir.
 
İmam, zahiri ilminin yanında manevi ilimlerin kendisine nasıl verildiğine dair bir rüyasını mektubunda aktarır:
 
"(Rüyamda) Efendimiz Hazret-i Ali'yi (radiyallahü anh) gördüm. Geldi; şöyle dedi:
- 'Semaların ilmini sana öğretmek için geldim.'
İyi dikkat edince gördüm ki: Bu makam, sair Hulefa-i Raşidin arasında Hz. Ali'ye mahsustur. Allah onların hepsinden razı olsun.
En iyi bilen, Yüce Sübhan Allah'tır." (İmamı Rabbani / Mektubat, 7. Mektup)
 
Allah Teala bizleri, bu gibi kalite alimlerin talebesi olmaktan mahrum etmesin. Amin...