İSLAM'IN ŞARTI BEŞTİR SÖZÜ NEYE DAYANIYOR? DELİLİ NEDİR?

İSLAM'IN ŞARTI BEŞTİR SÖZÜ NEYE DAYANIYOR? DELİLİ NEDİR?

İSLAM'IN ŞARTI BEŞTİR SÖZÜ NEYE DAYANIYOR? DELİLİ NEDİR?

Soru: Hocaların ağzında hep İslamın şartı beştir diye bir söz var hocam. Bunu neye dayanarak söylüyorlar? Ayet mi var hadis mi var?

Cevap: Kur'an'ın ilk açıklayıcısı ve müfessiri olan Muhammed aleyhisselam'a dayanıyorlar:

İbni Ömer (radiyallahü anh)’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (aleyhisselatü vesselam) şöyle buyurdu:
 
"İslam dini beş esas üzerine kurulmuştur:  Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve ramazan orucunu tutmak."
 
(Buhârî, “Îmân”, 1, 2; Tefsîru sûre (2), 30; Müslim, “Îmân”, 19–22.; Tirmizî, Îmân 3; Nesâî, îmân 13.)