BİR FIRKA HARİÇ HEPSİ CEHENNEMDEDİR HADİSİNİ NASIL ANLAMALIYIZ?

BİR FIRKA HARİÇ HEPSİ CEHENNEMDEDİR HADİSİNİ NASIL ANLAMALIYIZ?

BİR FIRKA HARİÇ HEPSİ CEHENNEMDEDİR HADİSİNİ NASIL ANLAMALIYIZ?

Soru: "Yahudiler yetmiş bir (71) fırkaya ayrıldılar, biri hariç diğerlerin hepsi cehenneme girer. Hristiyanlar yetmiş iki (72) fırkaya ayrıldılar, biri hariç diğerlerin hepsi cehenneme girer. Bu ümmet de yetmiş üç (73) fırkaya ayrılacak, biri hariç hepsi cehennem girer.” (Ebu Davud, Sünnet, 1; Tirmizî, İman,18; İbn Mace,Fiten, 17; İbn Hanbel, 2/332)

Hocam, biri hariç hepsi cehenneme gider derken Rasulullah aleyhisellatu vesselam burada Yahudi ve Hristiyanlardan 1 fırka hariç diyor bu fırka İslamı duymayanlar içinmi geçerlidir anlatılmak istenen nedir?

Cevap: Selamün aleyküm
 
Hadisin manası, Yahudilerden kurtulacak olan tek fırka İsa aleyhisselam gelinceye değin Musa aleyhisselam ve havarileri nasıl inanıyor ve amel ediyorsa, tahrif etmeden, aslı gibi öylece inanan ve amel eden sadece bir fırka kurtulacaktır.
 
Diğer 70 fırka, Musa Nebi'nin şeriatını tahrif ettikleri, yani bazı inançları kaldırdıkları ve yeni inanışlar ekledikleri için cehenneme gidecektir.
 
Diğer iki Peygamber için de aynı manalar geçerlidir. (Allah'ın selamı, bu üç Peygamberinin üzerine olsun)
 
Son Peygamber Muhammed aleyhisselam, hadisi şeriflerinde, bu ekleme ve çıkarma işini bid'at diyerek nitelendirmiştir.