CEMAATLE NAMAZLARDAN SONRA MÜSAFAHA YAPMAK BİDAT MİDİR?

CEMAATLE NAMAZLARDAN SONRA MÜSAFAHA YAPMAK BİDAT MİDİR?

CEMAATLE NAMAZLARDAN SONRA MÜSAFAHA YAPMAK BİD'AT MİDİR?

Soru: Selamun aleykum hocam, cemaatle namaz kıldığımızda namaz sonrası müsafahalaşmak bid'at midir?

Cevap: Ve aleyküm selam

Bu iş (sanki namazın bir gereği gibi) devamlı olarak yapılırsa, bid'at olur.
 
Fakat, bir zaman görüşmediğiniz biriyle namaz çıkışı rastgelir de müsafaha yaparsanız, bu bi'at olmaz, sünnet olur.
Sahabiler, birbirleriyle görüştüklerinde müsafaha yaparlardı. (radiyallahü anhüm)
 
Konu hakkında, Hanefilerin meşhur fıkıh üstadı İbni Abidin şöyle der:
 
“Sadece namazlardan sonra musafahaya devam etmek, bazı cahillerin bunun sünnet olduğunu ve diğer zamanlarda yapılan musafahalardan daha faziletli olduğunu zannetmelerine yol açar. Oysa seleften hiçbir kimse bu vakitlerde musafaha etmemiştir. Binaenaleyh, namazdan sonra musafaha her hâlükârda mekruhtur ve Rafızîlerin sünnetlerindendir.” (İbni Abidin, Reddu’l-Muhtâr, V, 244.)
 
Camide, namazı bitirdikten sonra, cemaatten birileri size elini uzatıp 'Allah kabul etsin' derse, elinizi çekmeyin. Bu, fitne ve düşmanlığa sebep olur.
Müsafaha edin, ama o müslüman kardeşinizle yeniden görüştüğünüz için müsafaha edin.
"Allah, namazımızı kabul etsin" niyetiyle müsafaha yapmayın...