Deist, Ateistten Daha Çelişkili!

Deist, Ateistten Daha Çelişkili!

Deist, Ateistten Daha Çelişkili!

Deistler, yaratılışı kabul ediyor, ama Yaratıcıyı kabul etmiyor!..
 
Patronu kabul ediyor, emrini kabul etmiyor!
Öğretmeni kabul ediyor, dersini kabul etmiyor!
 
Başbakanı kabul ediyor, kanunlarını kabul etmiyor!
Play Station’u kabul ediyor, oyunları kabul etmiyor!..
 

Bir kanun koyucunun hükümlerini kabul etmemek, kanun koyucuyu kabul etmemek demektir. Çalıştığı şirketteki patronun görevlendirdiği bir genel müdürün emirlerini kabul eden bir Deistin, patronların patronu olan Allah'ın genel müdürleri olan Peygamberlerinin emirlerini ve sözlerini kabul etmemesi büyük bir çelişkidir.

Oysa O Allah, eşi yazılamayacak olan kitabında;

GENEL MÜDÜRLERİNİ SAHİPLENİYOR:

"Andolsun ki biz, 'Allah'a kulluk edin ve azdırıcılardan sakının!' diye (emretmeleri için) her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah, onlardan bir kısmını doğru yola iletti. Onlardan bir kısmı da sapıklığı hak ettiler. Yeryüzünde gezin de görün, inkâr edenlerin sonu nasıl olmuştur!" (Nahl 36)

"Biz, her peygamberi, ancak bulunduğu kavminin diliyle gönderdik ki, onlara gerçeği apaçık anlatsın..." (İbrahim 4)

GECE VE GÜNDÜZÜ SAHİPLENİYOR:

"De ki: “Ne dersiniz? Allah, üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah’tan başka hangi ilâh size bir aydınlık getirir? Hâlâ duymayacak mısınız?” (Kasas 71)

De ki: “Ne dersiniz? Allah, üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah’tan başka hangi ilâh, size içinde dinleneceğiniz bir gece getirebilir? Hâlâ görmeyecek misiniz?” (Kasas 72)

"Rahmetinden dolayı, Allah, geceyi ve gündüzü yarattı ki, geceleyin dinlenesiniz, (gündüz) ise O'nun lütuf ve kereminden (rızkınızı) arayasınız. Umulur ki şükredersiniz." (Kasas 73)

"Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Bitkiler ve ağaçlar (Allah’a) boyun eğerler." (Rahman 5-6)

GÖKLERİ VE YERİ SAHİPLENİYOR:

"Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istivâ eden O'dur." (Hadid 4)

SUYU SAHİPLENİYOR:

"De ki: Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalım, size kim bir akar su getirebilir?" (Mülk 30)

RÜZGARI VE YAĞMURU SAHİPLENİYOR:

"O, (Allah) rüzgârları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir. Nihayet rüzgârlar ağır bulutları yüklendiği vakit, onları ölü bir belde(yi diriltmek) için sevk ederiz de, oraya suyu indiririz. Derken onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte biz, ölüleri de öyle çıkaracağız." (A'raf 57)

"Biz, rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirip sizi onunla suladık. O suyu hazinelerde tutan da siz değilsiniz." (Hicr 22)

DAĞLARI SAHİPLENİYOR:

"Allah, yeryüzü sizi sarsmasın diye oraya sabit dağlar yerleştirdi. Yolunuzu bulmanız için de nehirler ve yollar yarattı." (Nahl 15)

"(Onlar mı hayırlı) yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, aralarında nehirler akıtan, onun için sabit dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan mı? Allah'ın yanında başka bir ilâh mı var? Hayır, onların çoğu (hakikatleri) bilmiyorlar." (Neml 61)

HAYVANLARI SAHİPLENİYOR:

"Allah, bir kısmına binesiniz, bir kısmını da yiyesiniz diye, sizin için hayvanları yaratandır." (Mümin 79)

"Üstlerinde kanatlarını aça-kapata uçan kuşları (hiç) görmediler mi? Onları (havada) Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor." (Mülk 19)

"Rabbin, bal arısına şöyle ilham etti: “Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden ye de, Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollara gir. Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır." (Nahl 68-69)

"Şüphesiz (sağmal) hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki işkembe ile kan arasından (süzülen), içenlere halis ve içimi kolay süt içiriyoruz." (Nahl 66)

TOHUMU VE ÇEKİRDEĞİ SAHİPLENİYOR:

"Muhakkak ki Allah, tohumu ve çekirdeği yarıp çıkarandır. Ölüden canlıyı çıkarır ve canlıdan ölüyü çıkarandır. İşte bu, Allah'tır. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz?" (En'am 95)

"Ya hiç görmediler mi ki, biz kır yere suyu salıveriyoruz da onunla bir ekin çıkarıyoruz. Ondan hayvanları da yiyor, kendileri de. Hâlâ gözlerini açmayacaklar mı?" (Secde 27)

VE İBÂDET EDİLMEYİ SAHİPLENİYOR:

"Görmedin mi, göklerdeki kimseler, yerdeki kimseler, güneş, ay ve yıldızlar, dağlar, ağaçlar, bütün hayvanlar ve insanlardan birçoğu hep Allah'a secde ediyor. Birçoğunun üzerine de azab hak olmuştur. Allah kimi hor ve hakir kılarsa, artık ona ikram edecek yoktur. Şüphesiz Allah, dilediği şeyi yapar." (Hacc 18)

Sorum şu ki:

İnsanlık tarihi içinde, bu saydığım eşyânın yaratılışını sahiplenen başka bir ilah çıkmadığına göre, bizim kime gitmemiz gerekiyor?      

İlgili Video: