EHLİ SÜNNET ALİMLERİ, EHLİ BEYT'E DÜŞMANDIR DİYEN ŞİA YALANCI MI?

EHLİ SÜNNET ALİMLERİ, EHLİ BEYT'E DÜŞMANDIR DİYEN ŞİA YALANCI MI?
EHLİ SÜNNET ALİMLERİ, EHLİ BEYT'E DÜŞMANDIR DİYEN ŞİA YALANCI MI?
 
Soru: Hocam işyerinde çalışan Şii bir arkadaş ehli sünnet alimlerinin Ehli Beyte düşman olduğunu söyledi. Aslı astarı varmıdır yoksa diğer yalanları gibi buda bir yalanmı?
 
Cevap: Büyük iftiradır!
Ehli Beytimize, yani Muhammed aleyhisselam'ın soyundan gelen seyyid ve şeriflere Ehli sünnet alimlerinden daha fazla saygı gösteren ve kıymet veren kim olabilir?
 
İki binin müceddidi, alimlerimizin reisi İmamı Rabbani'den sadece bir nakil yapmamız bile, aklı, kinine üstün gelenlere yeterli gelecektir:
 
"Bu mektûb, yine seyyid şeyh Ferîde “rahmetullahi aleyh” yazılmışdır. İslâmiyeti yaymaya teşvîk eylemekdedir:
 
Allahü Teâlâ'dan dilerim ki, o büyük sülâlenin (Ehli Beyt'in) yardımı ile, İslâmiyet güneşi parlasın, Ahkâm-ı ilâhiyyenin güzelliği, her tarafa yayılsın.
 
Fârisî mısra tercümesi:
 
'İş budur, bundan başkası hiçdir!'
 
Bugün de, kimsesiz kalan Müslümanların, bu dalâlet girdâbından kurtuluş ümîdi, ancak, insanların en iyisinin evlâdının gemisindedir.
Bir hadîs-i şerîfte: "Ehl-i beytim, yani evlâdlarım, Nûh aleyhisselâm'ın gemisi gibidir. Buna binen kurtulur, binmeyen helâk olur." buyuruldu.
Bu büyük saddeti ele geçirmek için çok çalışınız! Çok şükür, Allahü teâlâ, mevki, kuvvet, te’sîrli söz nimetlerini vermişdir. Zâtınızın şerefi de, bunlara katıldığında saadet meydanında bütün akranlarınızdan ileri gitmeniz pek kolaydır.
 
Bu fakîr, doğru olan bu İslâmiyeti kuvvetlendirmeye ve yaymaya yarayan böyle şeyleri söylemek için, yüksek hizmetinizle şereflenmeğe kalktım.
Mübârek Ramazân ayının hilâli Dehli'de iken görüldü. Kıymetli vâlidenizin, Dehli'de kalmamızı istedikleri anlaşılarak,
Kur’ân-ı kerîmin hatmini dinlemek için orada kaldık. Âmir, Allahü teâlâdır. Dünyâ ve âhiret saadetinize duâ ederim." (İmam Rabbani - Mektubat, 51. Mektup)