İNTİHAR EDENİN CENAZE NAMAZI KILINIR MI?

İNTİHAR EDENİN CENAZE NAMAZI KILINIR MI?

İNTİHAR EDENİN CENAZE NAMAZI KILINIR MI?

Soru: Hocam hayırlı akşamlar. Hocam intihar eden bir kimsenin cenaze namazı kılınır mı?

Cevap: "Ey iman edenler, mallarınızı aranızda karşılıklı rıza ile gerçekleştirdiğiniz ticaret yolu hariç, batıl yollarla yemeyin. Ve KENDİNİZİ ÖLDÜRMEYİN..." (Nisâ 29)

İslamiyet'te kendi canına kıymak, ayet ve hadislerle yasaklanmıştır.
 
Resulullah alleyhisselatü vesselam, 7 büyük günahın içinde cana kıymayı da saymıştır:
 
"Yedi helak edici günahtan uzak durunuz Denildi ki, ya Resulullah, onlar nelerdir?; şöyle buyurdu: Allah'a ortak koşmak, bir cana kıymak, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, iffetli, hiçbir şeyden habersiz mümin kadına zina iftirası yapmak." (Buhârî, Vesâyâ, 23, Hudûd, Tıb, 45; Müslim, İman, 144)
 
İntihar edenin ahiretteki azabı, dünyadaki intihar şekline göre verilir.
 
Resulullah alleyhisselatü vesselam sair hadislerinde şöyle buyurur;
 
"Kim kendisini bıçak gibi keskin bir şeyle öldürürse, cehennem ateşinde kendisine onunla azap edilir" (Buhâri, Cenâiz, 84)
 
"(Dünyada ip ve benzeri) şeyle kendisini boğan kimse cehennemde kendisini boğar, dünyada kendisini vuran cehennemde kendisini vurur (azabı böyle olur)" (Buhârî, Cenâiz 84)
 
"Kim kendini bir dağın tepesinden atar da öldürürse, cehennem ateşinde de ebedi olarak böyle görür. Kim zehir içerek kendisini öldürürse, cehennemde zehir kadehi elinde olduğu halde devamlı ceza çeker." (Müslim, İman, 175; Tirmizi, Tıb, 7; Nesâî, Cenâiz, 68, Dârimi, Diyât, 10; Ahmed b. Hanbel, II, 254, 478)
 
İntihar geçmiş ümmetlerde de yasaklanmıştır.
Cündüb bin Abdullah'tan, Hz. Peygamber aleyhisselam'ın şöyle dediği nakledilmiştir:
 
"Sizden önceki ümmetlerden yaralı bir adam vardı. Yarasının acısına dayanamayarak, bir bıçak aldı ve elini kesti. Ancak kan bir türlü kesilmediği için adam öldü. Bunun üzerine Cenâb-ı Hak; 'kulum can hakkında benim önüme geçti, ben de ona cenneti haram kıldım' buyurdu." (Buhârî, Enbiyâ, 50)
 
İntihar eden, intiharın günahını inkar etmedikçe cenaze namazı kılınır.
Zira ne kadar büyük günah işlemiş olursa olsun, kafir değil, fâsıktır.
İçki içen, zina eden ya da intihar ile ölen fâsıkın da cenaze namazı kılınır.
 
Hazreti Peygamber'in, bir seferinde bıçakla kendisini öldüren kimsenin cenaze namazını kıldırmadığı nakledilir. Ancak bu olay, intihar edeni cezalandırmak ve başkalarını böyle bir fiilden menetmek amacına yöneliktir. Nitekim Ashab-ı Kiram bu kimsenin cenaze namazını kılmıştır. (el-Askalânî, Bulûgu'l Merâm, terc. A. Davudoğlu, İstanbul 1970, II, 276-277)