ŞİA, HADİSLERİ İNKAR EDER Mİ?

ŞİA, HADİSLERİ İNKAR EDER Mİ?
ŞİA, HADİSLERİ İNKAR EDER Mİ?
 
Soru: Selamun aleyküm Hocam.
Şii’ler, hadisleri inkar ederler mi?

Cevap: Ve aleyküm Selam

Şia, 10-15 kadar sahabe hariç diğer tüm sahabeleri 'kafir' olarak gördüğü için, onlardan hadis rivayet etmez.
Ne gariptir ki, Kur'ân'ı mushaflaştıran sahabeler de, onların kafir dedikleri aynı sahabelerdir!
 
Şia'nın kafirler diyerek hitab ettiği sahabe efendilerimiz hakkında, Allah Teala Kur’an’da şöyle buyurmuştur:
 
"İslâm’ı ilk önce kabul eden muhâcirler ve ensar ile, iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş; onlar da O’ndan razı olmuşlardır. Allah, onlara içinden ırmaklar akan ve içinde ebedî kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır." (Tevbe 100)
 
Allah buyudu ki, "hem Ben onlardan razıyım, hem o sahabeler Benden razıdır."
Şia buyurdu ki, ‘Allah razı ama biz razı değiliz!’
Sizden kim razı olsun nasipsizler?
 
Yine Rabbimiz Teala, sahabelerden bahsettiği başka bir ayetinde:
 
"...İçinizden, fetihten (Mekke fethinden) önce harcayanlar ve savaşanlar, (diğerleri ile) bir değildir. Onların derecesi, sonradan harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah, hepsine de en güzel olanı (cenneti) va’detmiştir. Allah, bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır." (Hadid 10)
 
Allah Telala’nın şu ayetine bakın ki, "Allah, sahabelerin hepsine de en güzel olanı (cenneti) va’detmiştir..." buyuruyor.
Şii’ler ise diyor ki, ‘Hayır, sahabeler Cehenneme gidecektir!’
Şimdi biz kime inanalım(!)?
 
Şimdi de meşhur rıdvan biatından bir delil getirelim:
 
"Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir." (Fetih 18-19)
 
Rabbimiz bu ayette de, Hudeybiye'deki o ağacın altında, Resulullah aleyhisselatü vesselam'a biat eden 1400 sahabenin tamamından razı olduğunu, "Ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan razı olmuştur" kelimeleriyle bildiriyorken, sahabeye bu kin neden?
 
Peki bu Şia'ya ne oluyor ki, Allah'ın “onlardan razıyım” dediği insanlara 'kafirler' diyerek, rivayet ettikleri hadisleri toptan inkar edebiliyorlar?