TİCARETTE KAR SINIRI YÜZDE KAÇTIR?

TİCARETTE KAR SINIRI YÜZDE KAÇTIR?
TİCARETTE KAR SINIRI YÜZDE KAÇTIR?

Soru: Muhterem hocam. Ticaret yaptığımız yerde bazı esnaf arkadaşlar kar haddinin sınırı olduğunu söylüyor ve belli bir kar yüzdesini geçmenin günah olduğundan bahsediyorlar. Bu işin fetvası nedir?

Cevap: İslam dini, ticarette kar haddi konusunda bir sınır getirmemiş, yüzde şu kadar ya da bu kadar olmalı gibi bir şart koymamıştır.
Ancak yine dinimiz, anormal fahiş fiyatlara satış yapıp müslümanları aldatmayı da meşru saymaz.
 
Resulullah aleyhisselam, "Sizden biriniz, kendi nefsi için arzu ettiği şeyi mü'min kardeşi için de arzu etmedikçe iman etmiş olmaz." buyurarak, ticaret yaparken vicdanı devre dışı bırakıp mü'min kardeşinin zarar görebileceği bir satış türünün de uygun olmadığını beyan etmiştir. (Müslim, Cami üs Sağir)
Konu hakkında Redd-ül Muhtar'ın yazarı İbni Abidin (rahimehullah) şu kaydı geçer:
 
Fahiş bir fiyatla malı satıp müslümanları aldatmak lanetin inmesine vesile olduğu gibi, halkın muhtaç olduğu şeyleri piyasaya sürüp normal bir fiyatla satmak da rahmetin nüzulüne sebeptir. Devletin, satılık meta'ın fiatını, narh koyup ta'yin etmesi dinen doğru değildir. Fıkıh kitapları bunun mekruh olduğunu kayd ediyorlar. (İbni Abidin)
 
Peygamberimiz (aleyhisselatü vesselam) zamanında bir ara eşyanın fiyatı yükseldi. Bunun üzerine ashabın bir kısmı:
Ey Allah'ın Resulü! Eşyanın fiyatını tesbit buyur, dediler. Peygamberimiz bunlara cevaben şöyle buyurdu: "Fiyatı tesbit eden, rızkı daraltıp genişleten, rızkı veren Allah'tır. Sizden hiç biriniz, ne kan ne de mal haksızlığı hususunda benden bir şey istemeden Allah'a kavuşmamı umarım." (Ebu Davud, Tirmizi)
 
Bunun yanında, piyasa ile oynayarak karaborsacılık yapan simsarlar artar ve ticaret düzenini bozarlarsa, zarurete binaen devlet müdahale edip, eşyanın fiyatını tesbit edip kâr için bir sınır çizebilir.