ELFAZI KÜFRÜ BİLMEDEN SÖYLERSEK KAFİR OLUR MUYUZ?

ELFAZI KÜFRÜ BİLMEDEN SÖYLERSEK KAFİR OLUR MUYUZ?

ELFAZI KÜFRÜ BİLMEDEN SÖYLERSEK KAFİR OLUR MUYUZ?

Soru: Hocam, bir insan Elfazı küfürü bilmeden işlerse ne olur?

Cevap: Devlet kanununu bilmemek mazeret olmadığı gibi, dinin hükümlerini bilmemek de mazeret değildir.

Küfür gerektiren bir söz söyleyen veya bir fiil işleyen kimse kâfir olur. İster bu küfür sözünü öyle inandığı için söylemiş olsun, ister inanmadığı halde istihza/alay şeklinde olsun, ister inattan ötürü olsun, bu kişi kâfir olur. (İbn Hacer el-Heytemi, ez-Zevacir, 1/47)
 
“Şayet kendilerine niçin alay ettiklerini sorsan, ‘Biz sadece lafa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk' derler.” ayeti, eğlence yahut şaka yapmak niyetiyle bile olsa, kafir edici bir söz ya da fiil işleyenin dinden çıkacağını ve mazur görülmeyeceğini bildiriyor. (Tevbe 65)
 
İslam hukukunda, cehaletin mazeret sayılması sadece “karibu’l-ahd” denilen yeni müslüman olmuş ve söz konusu hususları öğrenecek bir zamanın geçmediği bir durumla sınırlı olarak kabul edilir. (Nevevî, el-Mecmu’, 3/14, 80)
 
Burada, şu hususa özellikle dikkat etmeniz lazımdır gelir ki, etrafınızda Elfazı küfür söylediğine şahid olduğunuz birine 'sen kafirsin' denilmez, ancak 'bu yaptığın iş kafir edici işlerdendir' denilebilir.
 
Müslüman olduğunu söyleyen kişiye asla kafir denilemez.
 
Alimlerimiz “elfaz-ı küfür” dediğimiz bazı kelimeleri söylemenin küfür olacağını söylemişler. Ancak bu sözleri söyleyenlere de kafir dememişlerdir. Daha dikkatli olsunlar diye ikaz etmek için uyarmışlardır.
 
Bir insanın küfre düştüğüne hüküm vermek konusu, belli bir ilmi heyet tarafından değerlendirilir, ondan sonra küfre düştüğü anlaşılırsa tövbeye davet edilir. Eğer tövbe etmezse o zaman küfrüne hüküm verilir.