İMAM CAFERİ SADIK VE CAFERİ MEZHEBİ HAKKINDA NE DERSİNİZ?

İMAM CAFERİ SADIK VE CAFERİ MEZHEBİ HAKKINDA NE DERSİNİZ?

İMAM CAFERİ SADIK VE CAFERİ MEZHEBİ HAKKINDA NE DERSİNİZ?

Soru: Hocam Selamün aleyküm. İmam Cafer ve Caferi mezhebi hakkındaki görüşünüz nedir?

Cevap: Ve aleyküm selam

İmam Cafer-i Sadık (rahimehullah), hem zahir kanadı ve hem de tasavvuf kanadı olan bir Ehli Sünnet alimidir. Ehli Beyt'in gözbebeklerindendir.

Caferi mezhebi ise, sapkın Şia mezhebinin en ılımlılarıdır. Lakin tıpkı Şiiler gibi Ehli Sünnet'e uymayan çok fazla görüşü vardır.

Bu mezhebin akidede (inanış maddelerinde), İmam Cafer-i Sadık ile hiçbir bağlantısı yoktur.

Zira İmam Cafer, hiçbir sahabe hakkında bir tek kötü söz söylememiştir.
Aişe (radiyallahü anha) anamıza iftira etmemiş, Kur’an’ın eksik olduğu herzesini reddetmiş ve bu dini bize nakleden sahabe efendilerimizin hepsinden saygıyla bahsetmiştir. (Allah onlardan razı olsun)
 
Hal böyleyken, maalesef günümüzde bu imamın yolunda olduğunu iddia edenler ise, mü'minlerin annesi hazreti Aişe'nin zina ettiğini ve Hazreti Muaviye'nin de kafir olduğunu söyleyebilecek kadar edepsizlikte ileri gidebiliyorlar...
(Allah o ikisinden razı olsun)
 
Tıpkı günümüzdeki Bektaşilerin bir kısmının (namaz kılmamak ve içki içmek suretiyle) Hacı Bektaş-ı Veli hazretlerinin yolundan gitmedikleri gibi, maalesef, Caferilerin bir kısmı da bu imamın adını kullanıyor ama onun yolundan gitmiyorlar!
 
Allah Teala hazretleri, bu kardeşlerimizi de Ehl-i Bid'at yolundan, ana cadde olan Ehli Sünnet yoluna döndürsün.
Amin…