KABİRDEKİ ÖLÜNÜN RUHUNA NASIL SELAM VERMELİYİZ?

KABİRDEKİ ÖLÜNÜN RUHUNA NASIL SELAM VERMELİYİZ?

KABİRDEKİ ÖLÜNÜN RUHUNA NASIL SELAM VERMELİYİZ?

Soru: Hocam selamun aleyküm evliyanın mesela aziz mahmud hüdai hz. gibi yuşa aleyhisselam gibi peygamberler kabrini ziyarette bulunduğumuz zaman nasıl selam vermeliyiz neler yapmalıyız ve akrabamızdan ailemizden kişilerin kabirlerini ziyaret ettiğimiz zaman nasıl selam vermeliyiz neler yapmalıyız kabir ziyaretleri hakkında bilgi verirmisiniz vesselam

Cevap: Ve aleyküm selam

Mezarlığa girince, "Esselamü aleyke ya ehlel kubur - Size selam olsun ey kabir ehilleri" denilir.
 
Ziyarete gittiğimiz kabrin başına geçtiğimizde de, "Esselamü aleyke ey babacığım, anneciğim vs." diyerek, bizzat gittiği kişinin ruhuna selam verilir.
 
Son Peygamber Muhammed aleyhisselam mezarlığa girdiğinde;
 
"Ey mü'minler ve Müslümanlar diyarının ahalisi, sizlere selâm olsun. İnşaallah, biz de sizlere katılacağız.
Allah'tan bize ve size afiyet dilerim." buyururlardı. (Müslim, Cenâiz, 104; İbn Mâce, Cenâiz, 36)
 
İbni Abbâs'ın rivayetinde Resulullah bir defasında Medine mezarlığına uğradı ve onlardan tarafa dönerek şöyle dedi:
 
"Ey kabirler ahâlisi, size selâm olsun! Allah bizi ve sizi mağfiret eylesin. Sizler, bizden önce gittiniz, biz de sizin ardınızdan (geleceğiz)." (Tirmizi, Cenâiz, 58, 59)
 
İmam Gazali de, meşhur eseri İhya'da şöyle der:
 
"Kişi, tanıdığı bir kimseye kabrinin başından geçerken selâm verirse, ölü selâmını alır ve onu tanır. Tanımadığı bir kimsenin kabrinin yanından geçerken selam verirse, ölü, selâmını alır." (Gazâli, İhyau Ulûmi'd-din, IV, Ziyâretü'l-Kubur)