KURANI HATMETTİKTEN SONRA SECDE AYETLERİ İÇİN SADECE BİR SECDE YAPSAK YETERLİ MİDİR?

KURANI HATMETTİKTEN SONRA SECDE AYETLERİ İÇİN SADECE BİR SECDE YAPSAK YETERLİ MİDİR?

KUR'AN'I HATMETTİKTEN SONRA SECDE AYETLERİ İÇİN SADECE BİR SECDE YAPSAK YETERLİ MİDİR?

Soru: Hocam bir sorum olacak, Secde ayetlerinde Kur'an'ı hatmetdikten sonra bir kez tilavet secdesi yeterli olur mu? Yoksa her ayet için bir secde etmek mi gerek?

Cevap: Kur'an-ı Kerim içinde 14 tane secde ayeti vardır. Her kim Kur'an'ı hatmederse, 14 kez tilavet secdesi yapmak üzerine vacip olur. 14 secde ayeti için 1 secde yapmakla borcunu ödemiş olmaz.

Tilavet secdesinin yapılışı: Namaz dışında secde ayetini okuyan veya secde ayetini işiten kişi, tilavet secdesine niyet ederek abdestli olarak, kıbleye karşı ayakta durup, elleri kulaklara kaldırmadan "Allahü ekber" diyerek secdeye gider.
Üç defa "sübhâne rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra tekbir alarak secdeden kalkar ve "semi'nâ ve ata'nâ gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" der. (Bakara 286) Niyet şarttır.
 
Niyetsiz sahih olmaz. Secde âyetini işiten cünüp veya abdestsiz kimse, temizlendikten sonra tilavet secdesi yapar. Bir oturumda, bir secde âyetini birkaç defa okuyan ve işiten, hepsi için bir secde eder. Bir oturumda ne kadar secde âyeti okunmuşsa, o kadar tilavet secdesi gerekir. Mesela üç secde âyeti okunursa, üç secde gerekir.
 
Kur'ân'daki secde ayetleri:
1- A'râf sûresinin 206,
2- Ra'd sûresinin 15,
3- Nahl sûresinin 49,
4- İsrâ sûresinin 107,
5- Meryem sûresinin 58,
6- Hac sûresinin 18,
7- Furkân sûresinin 60,
8- Neml sûresinin 25,
9- Secde sûresinin 15,
10- Sâd sûresinin 24,
11- Fussilet sûresinin 37,
12- Necm sûresinin 62,
13- İnşikak sûresinin 21,
14- Alâk sûresinin 19. âyetleri secde ayetleridir.